profil

Pierścienice

poleca 59% 67 głosów

Pierścienice występują w wodach słonych i słodkich, w glebie i ściółce. Niektóre są pasożytami. Posiadają wtórną jamę ciała (celomę). Ich ciało jest wydłużone, zbudowane z odcinków zwanych metamerami. Metameria występuje zarówno w budowie zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Ciało otacza wór powłokowo-mięśniowy, pokryty kutykulą i śluzem. Występują dwiewarstwy mięśni: okrężne i podłużne. Płyn wypełniający jamę ciała krąży oddzielnie w każdym odcinku. U pierścienic pojawił się układ krwionośny zamknięty (wieloszczety i skąposzczety) lub otwarty (pijawki). Nie mają serca, ale niektóre naczynia mogą rytmicznie kurczyć się. Układ pokarmowy składa się z otworu gębowego, gardzieli, przełyku, żołądka, jelita z otworem odbytowym. Oddychają na ogół całą powierzchnią ciała lub za pomocą wyrostków skrzelowych. Narządami wydalniczymi są metanefridia. Układ nerwowy wykazuje centralizację i ma charakter drabinkowy. Są rozdzielnopłciowe lub obojnacze. Rozwój jest prosty lub złożony. Skąposzczety i pijawki składają jaja w kokonach wytwarzanych przez siodełko, które powstaje z kilku segmentów za otworami płciowymi.

Pierścienice pełnią ważną rolę w przyrodzie i gospodarce człowieka. Są filtratorami, mułożercami, glebożercami, niektóre drapieżnikami i pasożytami. Glebożercy uczestniczą w kształtowaniu struktury gleby oraz przyczyniają się do jej mineralizacji (zwłaszcza dżdżownice i wazonkowce). Filtratorzy i mułożercy odgrywają ważną rolę w degradacji ścieków i procesie samooczyszczania się wód (rureczniki). Ponadto pierścienice same są pokarmem dla wielu zwierząt, np. ryb. Pijawki mogą powodować duże straty w hodowli ryb.

Przedstawiciele pierścienic (wg Hempel- -Zawitkowska, 1976)
Przedstawiciele pierścienic (wg Hempel-Zawitkowska, 1976)

Wśród pierścienic wyróżnia się trzy gromady: wieloszczety, skąposzczety i pijawki.

Zapamiętaj

Pierścienice są wtórnojamowcami. Ciało ich jest segmentowane, pokryte worem skórno-mięśniowym z oskórkiem i śluzem. Mają układ krwionośny. Układ nerwowy jest drabinkowy. Układ pokarmowy jest zróżnicowany na odcinki. Narządami wydalniczymi są metanefridia. Odgrywają bardzo dużą rolę w przyrodzie i gospodarce człowieka.

poleca 69% 19 głosów

Wieloszczety

Wieloszczety mają każdy segment ciała opatrzony w pary wyrostków bocznych, zwanych parapodiami . Segmenty przednie wyodrębnione są w głowę (nastąpił proces cefalizacji ), na której znajdują się oczy, czułki oraz wysuwany z otworu gębowego ryjek ze szczękami lub chitynowymi ząbkami. Są mułożercami lub drapieżnikami. Oddychają całą powierzchnią ciała, a niektóre posiadają wyrostki skrzelowe . Najczęściej są rozdzielnopłciowe. Występuje u nich rozwój złożony z larwą zwaną trochoforą....

poleca 43% 26 głosów

Skąposzczety

Skąposzczety nie posiadają na segmentach parapodiów, ale szczecinki . Nie mają wyodrębnionej głowy. Jako mułożercy i glebożercy odżywiają się szczątkami organicznymi. Są obojnakami i przechodzą rozwój prosty. Skąposzczetami są żyjące w glebie dżdżownice i wazonkowce , które mają udział w poprawie struktury gleby. W zanieczyszczonych wodach żyją rureczniki .

poleca 55% 73 głosów

Pijawki

Pijawki nie mają wyodrębnionej głowy. Cechuje je brak parapodiów i szczecinek, obecność przyssawek , obojnactwo i rozwój prosty. Są drapieżnikami lub pasożytami żywiącymi się krwią, np. pijawka lekarska , pijawka końska , pijawka rybia .

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta