profil

Wojna rosyjsko-turecka , rosyjsko-japońska, I i II międzynarodówka

poleca 85% 145 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Wiosna Ludów Wojna secesyjna Abraham Lincoln

ŚCIAGA W ZAłąCZNIKU!!!

Wojna rosyjsko-turecka-1863r: Anglia i Francja wspieraj Turcje w celu zachowania równowagi Polit w europie, konferencja w paryzu konczy wojne krymska, Rosja przegrala, odwilż posewastopolska, car aleksander2 godzi się na ustępstwa spol rosyjs, przeprowadzono ref uwłaszczeniowe, car obiecal regularnie zwoływać dume
Wojna rosyjsko-japonska 1904-1905: rywalizacjs Rosji z past europ i Japonia o rynek chinski, R. wydzierżawiła od Chin półwysep lioatung i zbud portu Artur, R. bud linie kolejowe w mandzuli, wojska ros uczestniczyly w tłumieniu powstania bokserow i ogłosiły protektorat nad mandzulia
W 1904r Japonia bez wypowiedzenia wojny zaatakowala twierdze portu Artur, który skapitulowal i
zajela Koree, kleska wojs rosyjskich pod mukdenem i czoszima, R. godzi się na warunki zawarte pokojem w 1905r, traci port Artur, mandzulie i wpływy Korei na rzecz Japonii
Kryzys samowładztwa w R. na pocz XXw: rewolucja burzuazyjna-demokratyczna w R. w latach 1905-1907, kleska R. w wojnie z Japonia, działalność SDPRR ktorawzywa do obalenia republiki burz-dem, 22.01.1905r-poczatek tewolucji ,,krwawa niedziela?? w petersburgu, zginęło 1000os, SDPRR wzywa do rewolucji socjalistycznej
Imiedzynarodowka 1864-K.Marks:8godz dzien pracy, skrocenie czasu pracy dzieci, wzywa do jedności ruchu robt, popiera walke narodowo-wyzwolencza
IImiedzynarodowka 1889-Bebel,Lipchnech:zdobycie wl Polit, pozbawienie burżuazji władzy, bud socjalizmu, zespolenie walki Polit z ekonom, wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego, Imaja-sw robot
Komuna paryska-rzad robot 1871, przycz:kapitulacja wojsk franc pod sedanem, oblezenie paryza przez niemcow, oburzenie lud w zw z warunkami kapit paryza, utworzenie gwardii narod, powolanie komitetu centr dla ochrony repu. Ref: polaczenie wl ust, wyk i sad, rzadzenie dekretami, obieralność urzędników, demokratyzacja sadownictwa. Ekon:konfiskata majątków członków rzadu wersalskiego, wprowadzenie emerytur dla inwalidow, uruchomienie i przekazanie robot warsztatow pracy. Spol:bezpłatne powszechne i swieckie nauczanie, oddzielenie kościoła od panstwa, ustalenie max cen na chleb i zakaz wywozy żywności z paryza
Wiosna ludow: wystapienia rewolucyjne np. we Francji, walka narodowowyzwolencza np. Polacy, czesi, wegrzy, zadania burżuazji dotyczące liberalizacji zycia Polit, spol i gosp. Syt we Francji 1815-1848:ludwik XVIII:monarchia konst, gwarancja równości wszystkich obywateli wobec prawa, swobody wyznaniowe, dwuizbowy parlament, wysoki cezy majatkowy w wyborach. Karol X:mon absolutna, rewolucja lipcowa 27-28lip1830. ludwik filip orleanski:polityka liberalna, zyskal poparcie burżuazji, doprowadzil Francje do protestow i ruchow spiskowych1848-abdykowal.
USA-stany uprzemysłowione na PN,stany rolnicze na Pd, federaliści-przeciwnicy uniezależnienia się stanow, antyfederaliści-domagali się nadania stanom szerokiej autonomii, Jefferson wydal zakaz handlu z Francja i Anglia, nastapienie kryzysu gosp, 1812-wybuch wojny z Anglia cel-opanowanie kanady, osłabienie handlu zagranicznego, zahamowanie rozwoju przemysłowego, imigracji ludzi, wojny z Indianami,1845 wojna z meksykiem, wzrost rozwoju teryt i gosp, rozwoj przemyslu na PN
Wojna secesyjna1861-utworzenie konfederacji przez 11 stanow Pd-poczatek wojny domowej, 1862-zniesienie niewolnictwa=Abraham Lincoln, 9kwietnia1865 podpisanie aktu kapitalizacji. Skutki wojny:zginęło ponad 600tys ludzi, znaczna czesc karju zostala zniszczona, wzrosla rola burżuazji, proba wskrzeszenia niewolnictwa, powstanie organizacji KU-KLUX-KLAN majaca zwalczac równouprawnienie murzynow przez terror i zastraszanie, wzrost liczby ludności, emigracji z europy i Azji, nastapienie ekspansji terytorialnej, bud kanalu panamskiego
Przemiany w nauce i technice wXIX i XXw: eksplozja dem, rewol przemysl, pozyt skutek burżuazji do przemian, szerokie zast nauki i tech w zyciu codziennym, rozwoj Bad naukowych(laboratoria, instytuty,urzadzenia gosp dom,gramofon,nowa aparatura,nowe met badawcze). Michael Faraday-indukcja elekt,Edison-elektrownia, Stephenson-lokomotywa parowa, P. i M. Curie-odkrycie radu, org czer krzyza. Filozofia i literatura:romantyzm, idealizm, realizm, neutralizm, pozytywizm, scjentyzm. Architektura:naśladowanie przeszłych epok i stylow, rozwoj tech budowlanej, udoskonalenie wytopu żelaza, wznoszenie mostow, nurt inżynieryjny, wznoszenie hal wystawowych, dworce, domy towarowe.
Historiografia:wyodrębnienie się zawodowych historykow, powstaly czasom naukowe, 1889r w Hadze odbyl się 1 miedzynarodowy kongres historykow, 1866r w Galicji założono polskie towarzystwo hist, rozwijala się metodologia historii, wiek XIX nazwano stul ,,pary,elektr i historii??, opracowanie hist były poswiecone dziejom określonego narodu np. Leopold von ranke, Heinrich von treitschke.najwyb Pol hist: Lelewel:gloryfikowal demokracje szlachecka, bronil liberum weto, potepi konst3-go maja. Inni Pol: Walerian Kalinka, Jozef Szujski, ST Smolka, Michal Bobrzynski
Problemy spol i gosp w XIX: postep w medycynie, w dziedzine transportu, rozwoj przemyslu, duzy napływ sily roboczej, zaniżenie placy, zaostrzenie przepisow bezp pracy, obowiązek ubezpieczenia, powstanie zw zawodowych. Ideologie: liberalizm-wlasnosc prywatne podstawa wolności, ograniczenie f. panstwa, wiara i postep i doskonalenie swiata w rozwoju dziejowym, indywidualizm-wyzszosc jednostki nad spol. Socjalizm-nie akceptowali istniejącego ustroju spol-gosp. Rewolucjonizm,- uwazali ze wyzwolenie klasy robot może nastąpić tylko przez rewolucje, planowano wprowadzic dyktature proletariatu
Nurty chrześcijańskie: act of uniformity-regulowal org koscielana na terenie Anglii i imperium brytj, high chuch party-popierala idee zakladania klasztorow żeńskich i meskich, wprowadz elem liturgii katol, towarzystwo przyjaciol-kwarki, odrzucali wszelkie dogmaty wiary, hierarchie koscielna, rytualy. Adwentyści-Kosciol Dnia Siódmego, nie uznawali chrztu dzieci, przestegaja rygorystycznych zasad moralnych. Zielonoświątkowcy- zorganizowana na wzor wojskowy
Świadkowie Jehowy-gloszenie biblii, uznaja chrzest poprzez zanurzenie w wodzie, odrzucaja kult sw. Kościół katolicki wobec przemian:potwierdzenie dogmat, nieomylność papieża w kwestiach wiary, jedynym Zr wiary jest pismo sw, potepiono racjonalizm, ateizm, współczesne herezje

Załączniki:
Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata