profil

Partie 1900 r. - Związek Komunistów, Rada Komuny Paryskiej, Socjalistyczna Partia Niemiec, II Międzynarodówka - ściąga

poleca 86% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Związek Komunistów 1847 K.Marks i F.Engels; 1846-1876 Marks i grupa socjalistów powołała Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników – I Miedzynarodówka; podział na marksistów, proudhonistów, anarchistów i zwolenników związków zawodowych

Rada Komuny Paryskiej uznała się za rząd, odrzuciła zasadę trójpodziału władzy, przywróciła kalendarz republikański, zlikwidowała stała armię na rzecz Gwardii Narodowej, zniosła policję, oddzielenie Kościoła od państwa, podwyższenie najniższych pensji, warsztaty dla bezrobotnych
21-28 maja 1871 stłumienie rewolucji, nałożenie surowych represji, 1875 nowa konstytucja III republiki –szereg uprawnień politycznych i społecznych, prawa dla robotników do legalnej walki

Socjalistyczna Partia Niemiec 1891
Ziemla i Wola, potem Narodna Wola uważała, że w Rosji można wprowadzić socjalizm metodą spiskową i terrorystyczną. Organizowała zamachy 1881 zamordowanie Aleksandra II; Partia Socjalistycznych Rewolucjonistów 1901; Socjaldemokratyczna Partia Robotniczej Rosji utworzona w Mińsku 1898, Lenin.

II Międzynarodówka F.Engels 1889 usunięto z niej anarchistów którzy głosili konieczność zniszczenia struktur państwowych

Podoba się? Tak Nie
Ciekawostki ze świata