profil

Daty Historia okres 1797-1907

poleca 84% 690 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
powstanie listopadowe

1797- Generał Jan Henryk Dąbrowski sformułował legiony we Włoszech .
1804- Napoleon Bonaparte koronował się na cesarza Francji jako Napoleon 1
1807- Utworzono księstwo Warszawskie .
1809- Armia ks. Warszawskiego została zaatakowana przez korpus Austryjacki .
1812- Wyprawa Napoleona na Rosję z półmilionową armią – Klęska .
1813- W bitwie pod Lipskiem wojska Napoleona przegrały z Ros. Austrią. , Prusami
1814- Święte przymierze między Rosją , Austrią , Prusami .
1815- Rozpoczęcie obrad Kongresu Wiedeńskiego
1817- Założenie towarzystwa Filomatów przez studentów uniwersytetu Wileńskiego
1821- Związek Filomatów rozwiązał się jego przywódcy utw. Związek Filatelistów
1828- Powstanie Banku Polskiego w celu udzielania kredytów .
1830- Wybuch powstania powstania Listopadowego
1831- Ogłoszenie nie podległości [ styczeń ]
1846- Wybuch powstania Krakowskiego
1848- Powstanie Rewolucji we Francji , Wiosna Ludów
1863-
1864- 1 międzynarodówka ,Londyn zdobywanie wiedzy przez robotników .
1870- Wojna Francusko pruska . mobilizacja Polaków , tworzenie legionu .
1871- Po utworzeniu rzeszy niemieckiej ziemie z polskiego zaboru
1882- Proletariat L . Waryński wzywanie robotników do obalenia ust .Kapitalisty.
1887- Powstanie ligi polskiej .
1889- 2 międzynarodówka Paryż
1893- PPS – Polska partia socjalistyczna Liga narodowa
1896-
1904- Wybuch wojny między japonią a rosją o wpływy na dalekim wschodzie
1905- rosyjska flota zniszczona przez japońską flote . Krwawa Niedziela
1907- premier Piotr Stołpin coś do rządów terroru i reakcji .


Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta