profil

Ekologia a ochrona środowiska i ochrona przyrody

poleca 81% 1149 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Ekologia - nauka badająca wzajemne zależności między organizmami oraz pomiędzy organizmami, a ich środowiskiem

2.Ochrona przyrody - zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów przyrody i jej składników
*ochrona różnorodności gatunkowej org.
* tworzenie parków narodowych
* tworzenie rezerwatów, pomników przyrody i innych obszarów chronionych
*edukacja

3. Ochrona środowiska - całokształt działań mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych
*dzialania zapobiegające zniszczeniu środowiska
* zabiegi mające na celu przywrócić, zachować równowagę biologiczną...

4. Ernest Heackel wprowadził nazwę ekologia.

Podoba się? Tak Nie