profil

Dyscypliny nauk biologicznych

poleca 70% 72 głosów

Podział biologii według przedmiotu badań oparty o założenia systematyczne (podział pionowy).

Dyscypliny systematyczne Przedmiot badań Systematyczne nauki szczegółowe Przedmiot badań
mikrobiologia mikroorganizmy np. bakteriologia, wirusologia bakterie wirusy
botanika rośliny np. algologia briologia pterydologia glony mszaki paprotniki
mikologia grzyby np. lichenologia porosty
zoologia zwierzęta np. entomologia ichtiologia ornitologia owady ryby ptaki
antropologia człowiek np. antropologia ras rasy człowieka

Podział biologii według badanych problemów dotyczących działania i funkcji (podział poziomy).

Dyscypliny podstawowe Przedmiot badań Szczegółowe nauki podstawowe
cytologia budowa i czynności komórek np. cytochemia
histologia budowa i funkcje tkanek np. histopatologia
morfologia kształt i struktura organizmów np. morfologia zwierząt
anatomia budowa wewnętrzna organizmów np. anatomia porównawcza
fizjologia czynności życiowe organizmu np. endokrynologia
immunologia odporność organizmu np. serologia
embriologia powstanie i rozwój organizmów np. embriologia zwierząt
biochemia przemiany chemiczne w organizmach np. neurobiochemia
genetyka dziedziczność i zmienność organizmów np. genetyka człowieka
ewolucjonizm powstawanie gatunków np. filogeneza
paleontologia wymarłe organizmy np. paleobotanika
ekologia wzajemne zależności między organizmami a ich środowiskiem np. autekologia
biogeografia rozmieszczenie organizmów w biosferze np. fitogeografia
sozologia ochrona zasobów przyrody np. ochrona przyrody
biologia stosowana wykorzystanie elementów biologicznie aktywnych (drobnoustroje, enzymy, geny) w procesach produkcyjnych, w celu modyfikowania organizmów oraz w medycynie np. biotechnologia, inżynieria genetyczna
biologia molekularna struktura i funkcja makromolekuł, przede wszystkim białek i kwasów nukleinowych w komórce nauka z pogranicza m.in. biochemii, biofizyki, genetyki, immunologii mikrobiologii
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 2 minuty