profil

Ekologia - ciekawa biologia

poleca 85% 359 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

TEST Z BIOLOGII –podstawy ekologii

1. Ekologia (słowo to pochodzi od dwóch greckich słów: oikos-dom,domostwo, gospodarstwo i logos-słowo nauka) – to nauka badająca wzajemne zależności między organizmami oraz organizmami, a ich środowiskiem

Organizm ===> organizm
• Obustronne korzystanie, współżycie grzybów z korzeniami roślin (mikoryza)
• Drapieżnictwo czyli zabijanie i zjadanie organizmów jednego gatunku przez organizmy innego gatunku (np. Lwy i antylopy)
Organizm ===> środowisko
• Organizmy wytwarzają próchnicę w czasie rozkładu szczątków, wpływają na skład glepy (np. Bakterie i grzyby saprofityczne są desturentami)

Środowisko ===> organizm
• Umieranie organizmów z powodu przegrzania lub wyziębienia (np. Zrzucanie liści z drzew gdy spada temperatura , wiatr łamie gałęzie drzew, wyrywa je z korzeniami)

Nisza ekologiczna – przestrzeń życiowa i rola osobnika lub populacji w ekosystemie, wynikające ze sposobu odżywiania się i reakcji na czynniki środowiska; wszystkie wymagania, potrzeby życiowe danego orgabizmu (gatunku)

Ekologia korzysta z wiedzy innych nauk, a także dostarcza wiedzy innym dziedzinom biologii
Ekologia -> ewolucjonizm
Ekologia -> ochrona przyrody
Ekologia -> ochrona śrpdowiska

Ekologia korzysta z nauk:
- biologicznych (biochemia, biofiyka, fizjologia, genetyka, systematyka, botanika, zoologio, mikrobiologia)
- geograficznej, fizycznej, chemicznej i matematycznej
- historia, archelogia

Ekologiem – w ścisłym znaczeniu tego słowa – jest ten kto prowadzi badania ekologiczne w myśli obowiązujących naukowych zasad

Ekosystem – układ ekologiczny obejmujący wszystkie organizmy żyjące na danym obszarze (bioceneza), wraz z fizycznym środowiskiem (biotopem), które powiązane są ze sobą procesami przepływu energii i obiegu materii

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta