profil

Dyscypliny nauk biologicznych

poleca 85% 262 głosów

– Podział biologii według przedmiotu badań oparty o założenia systematyczne /podział pionowy/.

Dyscypliny systematyczne Przedmiot badań Systematyczne nauki szczegółowe Przedmiot badań
mikrobiologia mikroorganizmy np. bakteriologia bakterie
botanika rośliny np. algologia glony
zoologia zwierzęta np. parazytologia pierwotniaki
antropologia człowiek np. antropologia ras rasy człowieka

– Podział biologii według badanych problemów dotyczących działania i funkcji /podział poziomy/.

Dyscypliny podstawowe Przedmiot badań Szczegółowe nauki podstawowe
cytologia budowa i czynności komórek np. cytochemia
histologia budowa i funkcje tkanek np. histopatologia
morfologia kształt i struktura organizmów np. morfologia zwierząt
anatomia budowa wewnętrzna organizmów np. anatomia porównawcza
fizjologia czynności życiowe organizmu np. endokrynologia
immunologia odporność organizmu np. serologia
embriologia powstanie i rozwój organizmów np. embriologia zwierząt
biochemia przemiany chemiczne w organizmach np. neurobiochemia
genetyka dziedziczność i zmienność organizmów np. genetyka człowieka
ewolucjonizm powstawanie gatunków np. filogeneza
paleontologia wymarłe organizmy np. paleobotanika
ekologia wzajemne zależności między organizmami a ich środowiskiem np. autekologia
biogeografia rozmieszczenie organizmów w biosferze np. fitogeografia
sozologia ochrona zasobów przyrody np. ochrona przyrody
biologia stosowana wykorzystanie elementów biologicznie aktywnych /drobnoustroje, enzymy, geny/ w procesach produkcyjnych oraz w modyfikowaniu organizmów i medycynie np. biotechnologia, inżynieria genetyczna


Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 2 minuty

Spis treści