profil

Czasy 'Present'

poleca 85% 310 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

PRESENT PERFECT
- Niezakończone sytuacje (I have lost my car keys. How long have you lived here? I have lived here for two years.)
- I have travelled a lot.
- Have you ever been to England?
- We have never had a serious argument.
PAST SIMPLE
- Zakończone sytuacje (I lost my car keys yesterday/two days ago. How long did you live in Paris? I lived in Paris for two years.)
PRESENT PERFECT CONTINUOUS
- Niezakończone sytuacje, które zaczęły się w przeszłości i nadal się dzieją (How long have you been studying English? I have been studying English for two years.)
- Sytuacje, które działy się w przeszłości i mają wpływ na to co dzieje się aktualnie (You are very dirty! What have been doing? I have been palying football.)
- Nie używa się czasu przy be, have i know (I have known her for ten years.)
PRESENT PERFECT SIMPLE
- I have seen that film twice.
- Niezakończone sytuacje z have, be i know (I have had my car for six months.)
- Sytuacje z przeszłości z rezultatem w przyszłości (I have broken my leg.)
- Yet, just, already (Have you finished yet? I have already done it. I have just arrived.)
PRESENT CONTINUOUS
- Reczy aktualnie się dziejące (It’s raining. Prices are going up.) + time expressions (now, at the moment, this week)
- Dotyczące przyszłości (What are you doing on Friday night? I am having dinner with friends.) + future time expressions (this evening, tommorow night)
PRESENT SIMPLE
- I live in a flat.
- Przyzwyczajenia (She always has toast for breakfast. They go out twice a week.) + adverbs of frequency (sometimes, never)/expressions of frequency (every day, once a year)

Podoba się? Tak Nie
Gramatyka