profil

Prądy artystyczne.

drukuj
poleca 83% 702 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

NATURALIZM
-zainteresowanie negatywnymi warunkami życia, Bohaterowie z marginesu społ.
-Szczegółowość, wnikliwość opisu, szczególnie negatywne strony życia.
-,,ludzie bezdomni”- Żeromski opis fabryki cygar, opis pracy w hucie.
Ulica ciepła i krochmalna, opisy tych ulic.
Wydobycie nędzy, biedy.
-Hymn ,,Dies irae” –Kasprowicz
-Tetmajer NIE

EKSPRESJONIZM
-Hymny ,,Dies irae”- Kasprowicz
Tetmajer, Kasprowicz, Staff
-barwy kontrastowe, ostre barwy ognia,
krwi i czerni, wykrzyknienia: siła uczuć.
Karykatura. Ekspresjo- wyrażam silne uczucia.


IMPRESJONIZM
-impresja-wrażenie
-dążność do utrwalenia w obrazie poetyckim
przelotnych wrażeń i nastrojów subiektywnych.
-dążność do utrwalenia zjawisk krótkotrwałych
(mgła, sen).
-synestezja- wywołanie doznań zmysłowo-
uczuciowych poprzez skojarzenie wrażeń różnego
typu np. (barwa, dźwięk, woń, dotyk, słowa poet.).
-barwne opisy przyrody, prześwietlone słońcem.
-idealizacja i psychizacja przyrody.
-wyeksponowanie pierwiastków liryczno-nastrojowych
-fragmentaryczność (rozluźnienie kompozycyjne)
-Tetmajer- ,,Melodia mgieł nocnych”, ,,Widok ze
Świdnicy do Doliny Wierchcichej”, ,,Anioł Pański”
-Kasprowicz- ,,Krzak dzikiej róży...”
-Staff- ,,Deszcz Jesienny”

SYMBOLIZM
-przekazanie niewyrażalnego (obnażenie duszy).
-uzewnętrznianie uczuć, nastrojów.
-posługuje się obrazem o 2 znaczeniach
(dosłownie i przenośnie)
-Tetmajer- ,,Widok ze
Świdnicy do Doliny Wierchcichej”
(przepaść jako symbol zła)
,,Anioł Pański”
*osmętnica- ... ludzkiego losu dążącego do grobu
*rzeka płynąca- ... życia ludzkiego- ból, cierpienie.
*ciężkie dymy- ... zła
*idzie samotna dusza polem- los wygnańczy.
-,,Deszcz jesienny” – Staff. Szatan – zło
marzenia szukające grobów.
-,,Krzak dzikiej róży...” – Staff – Obraz
róży i limby. Róża- piękno, miłość, młodość.
Limba- śmierć, starość, przemijalność, zło.


DEKADENTYZM
-Tetmajer- początek – koniec. Na wskroś
przesiąknięty filozofią Schopenhauera.
-Kasprowicz- to okres hymnów. Wyzwolił
się. Czego wyrazem jest ,,Księga Ubogich”,
,,Mój Świat”.
-Staff


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
11.1.2009 (18:34)

ZNACZY RODZAJE CZEGO TO MIAŁY BYĆ?

Gramatyka i formy wypowiedzi