profil

Prądy artystyczne - Impresjonizm, Naturalizm, Symbolizm, Ekspresjonizm, Psychologizm, Groteska

poleca 86% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

IMPRESJONIZM


1. konsekwencja naturalistycznego ukazywania świata poprzez temperament artysty
2. dążenie do chwytania zmienności zjawisk, ich przelotności
3. poddawanie się chwilowym nastrojom, lekceważenie kompozycji
4. wrażenia z dokładnej obserwacji rzeczywistości

NATURALIZM


1. mowa pozornie zależna
2. rozbudowany dialog
3. rzeczywistość ujęta w system deterministycznych praw
4. uwzględnienie środowiska, fatalizmu dziedziczności, okrucieństwa społecznego, walki o byt
5. pesymizm jako nieunikniony wynik mechanizacji władającej światem
6. wierność odtwarzania szczegółów
7. sytuacje często drastyczne podkreślające prawa przyrody, a nie prawidłowy rozwój społeczny

SYMBOLIZM


1. technika literacka posługująca się symbolami, takim sposobem przedstawienia, w którym treść ukazana reprezentuje inna jeszcze treść ukryta
2. sugeruje nastrój
3. klucz do poznania tajemniczych sfer bytu ludzkiego
4. obraz konstruowany dwupoziomowo, wieloznaczność
5. niekonwencjonalny, wyraża to, co nieokreślone, nieprecyzyjne
6. sugeruje znaczenie, pozostawia możliwości odgadywania

EKSPRESJONIZM


1. wyrażenie spotęgowane wewnętrznych przeżyć twórcy, jego uczuć
2. utrwalenie intelektualnego i uczuciowego przeżycia wywołanego fragmentem oglądanego świata
3. obrazy oddziaływają na wyobraźnię odbiorcy nastrojem
4. Odrzucono uznanie i konwencjonalne kanony piękna  niezrozumienie sztuki ciemnej, nieczytelnej
5. pierwotne i proste  synonim wartościowego.
6. silne deformacje potęgujące napięcie, przerysowaniem naturalnych, odrealnieniem barwy, wzmocnieniem

PSYCHOLOGIZM


1. tendencja do ujmowania postaci w utworze w kategoriach przede wszystkim psychologicznych
2. wyłączenie lub marginalne potraktowanie uwarunkowań społeczno-obyczajowych.
3. koncentracja na doznaniach wewn.,
4. dominuje drobiazgowa analiza psychol., penetrująca głęboko życie psych. Bohaterów
5. ujawnia podświadome odruchy, ukryte motywacje, obsesje, mechanizmy pamięci

GROTESKA


1. ukazywanie rzeczywistości w sposób, który odbiorca uznaje za nierealistyczny, obcy, absurdalny, komiczny,
2. wizja świata w "krzywym zwierciadle"
3. deformacja rzeczywistości,
4. mieszanie elementów kontrastowych, pozostających ze sobą w sprzeczności (np. bieli z czernią, dobra ze złem)
5. mieszanie komizmu z tragizmem oraz elementów fantastycznych z realistycznymi
6. hiperbolizacja
7. zakłócenie zdrowego rozsądku (nonsens) i zasad logicznych- alogiczność
8. fascynacja brzydotą
9. krzywe zwierciadło
10. oniryzm (sen)
11. parodia i karykatura

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata