profil

Prądy literackie Baroku

poleca 47% 45 głosów

Gongoryzm – hiszpański rodzaj poezji barokowej, od nazwiska twórcy Luisa de Gongory. Równie kunsztowna w formie, ale dodatkowo trudna w odbiorze, bo najczęściej filozoficzna w treści. Taką poezję nazywano kultyzmem, bo jej odbiorcami byli ludzie dobrze wykształceni, pochodzący z wyższych warstw społecznych.

Klasycyzm – nurt francuski, który przywoływał antyczne wzorce, autorytety; powstał nawet podręcznik – Sztuka poetycka– dla poetów, którzy chcieli tworzyć w klasycystycznym duchu.

Marinizm – nurt w poezji pochodzący od włoskiego poety Giambattisty Marina, który tworzył tak, by zaskoczyć czytelnika pomysłem; używał dziwacznych chwytów stylistycznych. Inaczej ten prąd nazywamy konceptyzmem.

Podoba się? Tak Nie