profil

Prądy literackie Młodej Polski

poleca 51% 85 głosów

Impresjonizm – w literaturze przejawiał się jako przekonanie,że świat zewnętrzny powinien być pokazywany przez jednostkę, a więc podkreślać jej indywidualne odczucia. Kładziono duży nacisk na nastrojowość tekstu.

Parnasizm – kierunek w poezji francuskiej; w Polsce tworzył tak Zenon Przesmyki-Miriam. Poezja miała być zobiektywizowana, czyli przede wszystkim opisowa. Inspiracje czerpano z kultur archaicznych i egzotycznych. Bliskie im było hasło „sztuka dla sztuki” ze względu na niezwykłą dbałość o formę utworu.

Secesja – kierunek w sztukach plastycznych odnoszący się przede wszystkim do dekoracji wnętrz. Artyści secesyjni posługiwali się elastyczną linią, używali wielu elementów zdobniczych, szczególnie chętnie korzystali z ornamentów roślinnych. Przedstawicielami secesji byli m.in. Wyspiański i Mehoffer. Wpłynęła na sposób ilustrowania książek.

Symbolizm – zakładał, że skoro świata ducha nie można przedstawić w sposób realistyczny, to należy go wyrazić za pomocą symbolu. Teoria wieloznacznego symbolu, który jedynie naprowadza czytelnika na ślad, którym może sam podążać, wpłynęła na całą poezję XX w.

Podoba się? Tak Nie