profil

Grupa społeczna i społeczeństwo

poleca 85% 389 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Leszek Balcerowicz

GRUPA SPOŁECZNA- pewna liczba osób, przynajmniej trzy powiązane systemem stosunków uregulowane przez instytucje posiadające pewne wspólne wartości i oddzielone od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności. Jest to zbiór ludzi powiązanych system więzi społecznych lub stosunków społecznych.
WIĘŹ SPOŁECZNA- występuje między ludźmi na płaszczyźnie psychicznej. (poznawcza, wartościująca, emocjonalna, uczuciowa, partycypacyjna)
STOSUNKI SPOŁECZNE- powstają na podłożu obiektywnym sprawy, interesy, zobowiązania.
1. stosunki ekonomiczne – podział wartości
2. stosunki polityczne- narzucanie swojej woli przez rządzących rządzonym
3. stosunki kulturowe- dystans między kulturami oraz hierarchię tych kultur


J. OLEKSY- Marszałek
sejmu. Polityk z wykształcenia ekonomista, absolwent SGPiS w Warszawie.
MAREK BELKA- Polityk, absolwent wydziału ekonomiczno socjalnego uniwersytetu łódzkiego, profesor nauk ekonomicznych. Premier
W. CIMOSZEWICZ- polski polityk z wykształcenia prawnik. Dyrektor od spraw orlenu. Minister spraw zagranicznych.
DANIEL BELL- najwybitniejszy teoretyk społeczeństwa postindustrialnego, amerykański socjolog, który stworzył wizję społeczeństwa przyszłości opartą na analizie głównych tendencji zmian zachodzących w USA i krajach europy zachodniej.
ŻAK SZIRAK- prezydent Francji
MAREK BALICKI- minister zdrowia
WOJCIECH IARUELSKI- pierwszy prezydent RP
TADEUSZ MAZOWIECKI- stanął na czele powstałego rządu
LESZEK BARCEROWICZ- wice premier i minister skarbu. Zastosował metodę wstrząsową (np. stworzenie gospodarki kapitalistycznej)

RWPG- rada wzajemna pomocy gospodarczej
PAB- rynek radziecki na który była kierowana huta
RESUKTURYZACJA- zmniejszenie zakładów przemysłowych, zlikwidowanie ich
PROPANIZACJA- przenoszenie technologii
PRURALIZM POLITYCZNY- istnienie obrad politycznych grup

KANDYDACI W usa NA WYBORY PREZYDENTA:
George W. Bush- George Walker Bush, 43. prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, urodził się 6 lipca 1946 roku w New Haven, w Connecticut. Dorastał w Teksasie, z którym pozostaje związany przez całe swoje życie.
John F. Kerry- John Forbes Kerry, senator z Massachusetts, kandydat Partii Demokratycznej na prezydenta USA, urodził się 11 grudnia 1943 roku w Denver w stanie Kolorado
Richard B. Cheney-
Richard Bruce Cheney urodził się 30 stycznia 1941 roku. Jest uważany za jednego z najbardziej wpływowych wiceprezydentów w historii Stanów Zjednoczonych. Jest uznawany za głównego architekta wojny z Irakiem w 2003 roku.
John Edwards- John Edwards, senator, kandydat na wiceprezydenta startujący u boku senatora Johna Kerry'ego, urodził się w 1953 roku. Młody i dynamiczny polityk ma być zaprzeczeniem starszego wiceprezydenta Dicka Cheneya.


STRUKTURA SPOŁECZNA- zbiór elementów z których składa się społeczeństwo, oraz układ zależności między nimi (definicja socjologiczna). Struktura społeczna jest układem ról społecznych związanych z podziałem i organizacją pracy w skali całego społeczeństwa. Wdychotonicznym (podziale dwuczłonowym) społeczeństwo podzielone jest na przeciwstawne grupy. W ujęciu gradacyjnym społeczeństwo jest przedstawione jako hierarchiczny układ grup ludzi wyróżniających ze względu na np. wykształcenie, dochód, majątek, prestiż.

SPOŁECZEŃSTWO FEUDALNE: Inne nazwy to rolnicze, chłopskie, wiejskie, przedprzemysłowe. Nazwy te wyrażają specyficzne cechy tycz społeczeństw. Ich podstawą gospodarki było rolnictwo, którym zajmowali się chłopi stanowiący 75-90% ogółu ludności poszczególnych krajów. Wykorzystywano wodę i wiatr jako źródła energii. Społeczeństwa te były z reguły rozbite regionalne i gospodarcze. Istniał dializm kulturowy- obok siebie funkcjonowały dwie kultury: pańska i chłopka. W czasach średniowiecza wykształcił się trójczłonowy podział społeczeństwa na tych, którzy się modlą (duchowieństwo), którzy wywołują (szlachta) i którzy pracują (lud stworzony po to, by uprawiał rolę, rzemiosło i handel) Przynależność stanową wyznaczało pochodzenie. Hierarchia to podstawa struktury (człowiek ma wyznaczone miejsce i funkcję.
SPOŁECZEŃSTWO NIEWOLNICZE: Przejście do tego społeczeństwa było w czasach starożytnych z gospodarki zbieracko-myśliwskiej. Następował podział na grupy niejednorodne pod względem statusu społecznego i ekonomicznego. W tym systemie pan był właścicielem niewolników których traktował jako narzędzie mówiące przeznaczone do wykonywania pracy i należące do niego. Zajmowali się oni uprawą roli i rzemiosłem. Platon opisał państwo idealne. Jego Pierwowzorem jest dusza ludzka w której wyróżniał trzy części: poznawczą, która należała do władców-filozofów, bo ich cnota to mądrość; impulsywną należącą do strażników państwa, bo ich cnota to męstwo; wegetatywno-pożądliwą należącą do rolników i rzemyślników, bo ich cnota to umiar.
Państwo opisane przez Arystotelesa ma nastawienie poznawcze, któro byłoby stabilne, funkcjonalne i sprawiedliwe. Wg. Niego każdy człowiek jest częścią państwa, a niewolnictwo jest naturalne. Dla niego podstawą komórką jest rodzina składająca się z wolnych niewolników. Pierwsze miejsce w rodzinie zajmuje mężczyzna który jako pan rządzi niewolnikami, mąż żoną i ojciec dziećmi.
SPOŁECZEŃSTWO POSTINDUSTRIALNE: S. Poprzemysłowe określane potkapitalistycznym lub postać postekonomiczne. Daniel Bel był najwybitniejszym teoretykiem tego społ., socjologiem. S. Uzyskuje nowy wymiar obejmując rządzenie danymi i informacją jako usługami niezbędnymi w komplikującej się codzienności. Celem społ. Jest gra między osobami. Uniwersytet to podstawowa instytucja, która zastępuje przedsiębiorstwo przemysłowe. Szkoła wyższa tworzy system wiedzy i kształci doradców i ekspertów. S. To pochodzi od produkcji towarów doświadczenia usług technicznych, humanitarnych i biznesowych. Ważną role odgrywają naukowcy, matematycy, inżynierowie. Alvin Toffler uważał że rozwój społ. Polega na stopniowym pochodzeniu wszystkich społeczeństw przez 3 kolejne fale. I fala rozpoczęła się 8000 lat p.n.e. a zakończyła XVII/XVIII w. Była to rewolucja agrarna czyli przejście od gospod. Zbieracko-myśliwskiej do osiadłego trybu życia. II fala to rewolucja przemysłowa. Przedsiębiorstwo przemysłowe było podstawową instytucją tego okresu. III fala spowoduje zanik etosu przemysłowego i pojawienie się etos domowy. Nowa cywilizacja przyniesie stosunek człowieka do przyrody. Duże zmiany się pojawia w życiu politycznym.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata