profil

Podział społeczeństwa na grupy społeczne i Społeczeństwo obywatelskie.

poleca 85% 1620 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Grupa jest częścią społeczeństwa, pewna ilość ludzi którzy mają wspólny cel i zasady postępowania, CEL: np. ruch ekologiczny, chcą aby nie bud. elektrowni jądrowych ZASADY: np. sportowcy, mają ustalone reguły.
Grupę stanowią co najmniej 3 osoby.
RODZAJE
a)WIELKOŚĆ
-makro: mają wspólne cele i zasady ale nie ma bezpośredniego kontaktu np. robotnicy, maturzyści, nauczyciele, subkultury, narody
-mikro: są możliwe wzajemne relacje, osobiste np. klasa, rodzina
b)CHARAKTER WIĘZI:
-formalne: określone przepisy prawne np. organizacje polityczne, harcerstwo, grupy pracowników
-nieformalne: są reguły, ale niepisane np. koledzy z podwórka
c)OKOLICZNOŚCI WSTĄPIENIA:
-wtórne: wstępujemy dobrowolnie np. Praca, szkoła sekty, partie polityczne
-pierwotne: od urodzenia np. rodzina, wyznanie, narodowość
GRUPA ODNIESIENIA- ta z którą się utożsamiamy, najczęściej nieformalna
TEORIE PODZIAŁU
- Platon dzielił ludzi na rzemieślników, niewolników i filozofów
- XIXw Marksizm społeczeństwo dzieli się na klasy według stosunku do własności (trwa miedzy nimi walka) kapitaliści czyli właściciele i robotnicy czyli ci którzy nic nie mają
- są także warstwy społeczne takie jak np. chłopi, inteligencja
Potem narodziła się STRATYFIKACJA SPOŁECZNA dzieląca ludzi ze względu na dochody, wykształcenie, zakres posiadanej władzy, prestiż
Pod koniec XX w. Została powszechnie uznana, dziś jednak ludzie często zmieniają klasy, trudniej dokonać klasyfikacji.

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Postawa- zachowanie człowieka wobec przedmiotu, zjawiska, zdarzenia
Postawa obywatelska-prawidłowe zachowania czł. Wobec państwa ( m.in. patriotyzm, udział w wyborach, płacenie podatków)
Empatia- zdolność wczuwania się w położenie innych ludzi
Postawa obywatelska:
-pomoc dla państwa, zaangażowanie
-działalność charytatywna (WOŚP)
-zainteresowanie sprawami społecznymi
-prace społeczne
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE- większość ludzi wykazuje postawę obywatelską, społeczeństwo solidarne
Polskie społeczeństwo nie jest w pełni społ. obywatelskim, gdyż jest się niskie zainteresowanie sprawami społ. Np. wyborami prezydenckimi społ. Nie jest świadome rangi wyborów.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata