profil

Słowo odrodzenie domaga się uzupełnienia przez dodatkowe informacje. Jeśli odrodzenie, to odrodzenie czego? Co sie wówczas zmieniło?

poleca 85% 115 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Odrodzenie inaczej nazywane renesansem to epoka w dziejach kultury europejskiej.Rozpoczęła się w połowie XIV wieku we Włoszech. W innych krajach europejskich dopiero w połowie XV wieku. Za jej koniec uznaje się schyłek XVI stulecia. Swoimi działalnościami ludzie renesansu uważali, że odrodzili sztukę i naukę po upadku w okresie średniowiecza.

Dzisiaj dostrzegamy znacznie większe zmiany jakie zaszły w stosunku człowieka do świata, Boga i życia.Renesans to czas wielkich odkryc geograficznych , burzlliwy rozwój nauki i sztuki oraz prawdziwy kult starożytności.
Zmiany dotyczące odrodzenia:
- zmiany te dotknęły także uniwersytety.Rozwinęły się tam studia nad językami starozytnymi i literaturą antyczną.Umozliwiło to poznanie innego swiata, gdzie największą wartościa był człowiek.Zapoczątkowało to humanizm. Było to okreslenie światopoglądu renesansowego, gdy człowiek, jego potrzeby duchowe i materialne były w centrum.
- Wynalezienie druku spowodowało, iż literatura była bardziej dostępna dla twórców i uczonych.Wynikiem czego było wiele wartościowych prac.
-Marcin Luter zapoczątkował inne myślenie na temat zbawienia. Opublikował on 95 tez przeciw odpustom. Uważał, że sama wiara prowadzi do zbawienia a sprzedawanie odpustów jest niemoralne. Spowodowało to wiele sporów, które przerodziły się w konflikty polityczne. Doszło wówczas w 1517 roku do reformacji, był to ruch religijny zmierzający do reformowania kościoła rzymskiego, co doprowadziło do powstania niezależnych od papieża kościołów protestanckich. Reformacja wywodząca się od studiów humanistycznych ostatecznie zaprzeczyła ruch humanistyczny. Doprowadziło to do podziałów i kontrowersji zamiast jednoczyści i zgody. Konsekwencją tego były wojny religijne i prześladowania. W polsce natomiast szanowano wolnośc sumienia i poglądów. Dzięki temu nasz kraj stał się schronieniem wolnomyslicieli. Wolnośc głoszenia różnych poglądów przyczyniła się do wspaniałego rozkwitu naszego renesansu.

praca oceniona na 5 :P

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata
Teksty kultury