profil

Autorytet

poleca 37% 30 głosów

rzecz. m

  1. uznanie, szacunek, wpływ (w tym znaczeniu br. lm).
  2. osoba (czasem też idea, zbiór poglądów), która jest dla kogoś ważna, której poglądy są cenione i szanowane i są dla kogoś wyznacznikiem, jak należy postępować.

 

(w zn. 1.) Autorytet (M. lp) dyrektora szkoły, pana Kamińskiego, był niepodważalny. Wszyscy w naszej miejscowości pamiętali, że w ciągu pięciu lat przeprowadził poważny remont budynku, zmodernizował ogrzewanie szkoły oraz doprowadził do wybudowania nowoczesnej sali gimnastycznej.

(w zn. 2.) Każdy z nas – a szczególnie ludzie młodzi – potrzebuje autorytetu (D. lp). Niestety, w dzisiejszym świecie trudno jest mówić o żyjącym autorytecie (Ms. lp) uznanym przez kilka pokoleń. Wśród grona znanych polityków Ignacy Paderewski czy Józef Piłsudski to powszechnie znane autorytety (M. lm), pozwalające kiedyś wielu ludziom wierzyć w odrodzenie Polski.

Ciekawostki

Nie powinno się mylić przymiotnika autorytatywny z autorytarny. Wprawdzie niektóre publikacje dopuszczają ich wymienność, jednak słowo autorytarny jest bliskie znaczeniowo słowu despotyczny, które oznacza narzucanie czegoś siłą, wymuszanie posłuchu itp. (często używane w sformułowaniach: autorytarny system rządów, autorytarna osobowość). Autorytatywny to z kolei związany z autorytetem, czyli pewny, wiarygodny, np. biegły sądowy, profesor kryminalistyki, autorytatywnie zapewnił sąd, że ślady znalezione w samochodzie potwierdzają oskarżenie.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Autorytet