profil

Wyrażenia - barok, sarmatyzm, racjonalizm, empiryzm, rokosz, sicz, potop szwecki, husaria, sejm niemy, unia brzeska itp osoby:zygmunt III waza, richelieu, cromwell, leszczyński, august II mocny

poleca 81% 1148 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

WYRAŻENIA
barok - epoka po renesansie: światłocienie, bogactwo, emocje, szczeguły

sarmatyzm - przekonanie szlachty o pochodzeniu od legendarnego ludu sarmatów.

racjonalizm - wiedza oparta na rozmumie (kartezjusz)

empiryzm - poznanie świata przez doświadczenie (newton) rubensowskie kształty - pulchne, puszyste fronda - ostatni nieudany bunt przeciw absolutnej władzy króla defenestracja pruska - protestanci czescy wyrzucili przez okno ratusza katolików przedstawicieli cesarskich.

król słońce - Ludwik XIV "państwo to ja" dymitriady - brak następcy po iwane IV groźnym, pojawienie sie pozornego syna iwana.

rokosz - wystąpienie szlachty przeciw królowi rejestr - odziały kozackie broniące południowo wschodnią granice RP kozacy - ludnośc niezależna żyjąca na ukrainie.żyli z łowiectwa i hodowli.

sicz - osady gwarowne kozaków zapororze - tereny na południe od uskoku dniepru

husaria - ciężko zbrojna jazda

potop szwecki - wojna polsko szwecka 1655 - 1660r

liberum veto - prawo szlachty do zrywania sejmu.

odsiecz wiedeńska - zwycięztwo armi chrześcijańskej jan III sobieski nad turkami wezyra karamustafa 12 września 1683r sejm niemy - 1 luty 1718 niedopuszczanie posłów do głosu w obawie przed zerwaniem sejmu.

unia brzeska - 1596r oddanie kościoła prawosławnego pod zarząd papierza.

trybunał koronny - sąd apelacyjny do szlachty ułatwiał prace króla traktat trzech czarnych orłów - godła rosji, prus i austrii

OSOBY
zygmunt III waza - katolik, król elekcyjny, następca tronu szwecji władysław IV

waza - król szwecki, katolik, syn zygmunta, znakomity wódz zawarł nowy rozejm przywrócił polsce wisłe.

august II mocny - vettin, elektor saski chmielnicki - stał na czele kozaków dążył do uzyskania niezależnej władzy na ukrainie. jan III sobieski - król polski, walczył o odzyskanie zagarniętych przez turów ziem. stanisław
leszczyński - król polski popierany przez Szwecję objął tron po detronizacji.

kordecki - kierował obroną częstochowy podczas potopu szweckiego władysław siciński - poraz pierwszy zerwał sejm

oliver cromwell - bunt przeciw monarchi w angli wprowadził republikę richelieu - umacniał władze króla w francji

jan kazimierz waza - brat władysława IV, król szwecki

TWÓRCY BAROKU I ICH DZIEŁA
rubens (obrazy religijne i świeckie "sąd parysa" rembrant "autoportret"

kartezjusz - racjonalizm "myśle więc jestem"

newton (empiryzm)

vignola (bazylika II gesu)

bernini (fontanna - kolumnada - porwanie prozepiny przez hadesa) cararaggio (wierza w emous)

CECHY SARMATYZMU
- niechęc do cudzoziemnców - wrogośc wobec absolutyzmu - równośc między szlachą - umiłowanie wolności - orientalizacja - dominacja stanu szlacheckiego

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty