profil

Notatki z biologii

poleca 85% 803 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Budowa komórki

Plik dodany jako załącznik zawiera opisy takich zagadnień, jak:
1. BUDOWA KOMÓRKI: składniki komórki, struktury komórkowe ich budowa i funkcje, struktury komórek prokariotycznych i eukariotycznych (porównanie), porównanie cech funkcjonalnych mitochondriów i chloroplastów;
2. METABOLIZM: wprowadzenie do enzymologii, rola acetylo CoA oraz przenośników energii;
3. CYKL KOMÓRKOWY I KARIOKINEZY: cykl komórkowy, cykl mitotyczny, cykl mejotyczny, porównanie mejozy i mitozy, amitoza, cytokineza;
4. ODŻYWIANIE: sposoby odżywiania się organizmów, samożywność, cudzożywność, układ pokarmowy i odżywianie się człowieka, choroby układu pokarmowego człowieka, choroby zębów;
5. WYMIANA GAZOWA I ODDYCHANIE ORGANIZMÓW: wymiana gazowa zwierząt, wymiana gazowa roślin, budowa i funkcje układu oddechowego człowieka, oddychanie komórkowe, porównanie oddychania tlenowego i beztlenowego;
6. KRĄŻENIE: typy układów krążenia, układ krwionośny bezkręgowców, układ krwionośny kręgowców, układ krążenia człowieka, płyny ustrojowe, grupy krwi;
7. UKŁAD ODPORNOŚCIOWY CZŁOWIEKA I JEGO ZNACZENIE;
8. BUDOWA I FUNKCJE UKŁADU LIMFATYCZNEGO.

Plik 'biologia.docx' jest orginalnym dokumentem napisanym w wordzie 2007, natomiast plik o nazwie: 'bez_nazwy_1.odt' to prowizoryczna [trochę nieudana] kopia, w której brak niektórych elementów w writerze (open office) dla tych, którzy nie mają najnowszego worda ;)

Moja praca opiera się na książkach:
1. Biologia 2 [OPERON] podręcznik zakres rozszerzony
2. Vademekum maturalne 2008 [OPERON]
3. Biologia [MULTICO Oficyna Wydawnicza].

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata