profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Amitoza

poleca73%
Biologia

II podział mejotyczny

Przypomina mitozę. Prowadzi do rozdziału chromosomów na chromatydy, które stają się chromosomami potomnymi (liczba chromosomów jest nadal haploidalna, tak jak po I podziale mejotycznym). Profaza II – w krótkim czasie zanika otoczka jądrowa i jąderko; powstaje wrzeciono podziałowe, do którego przyczepiają się chromosomy. Metafaza II – chromosomy grupują się w płaszczyźnie podziałowej; skracające się wrzeciono podziałowe rozrywa chromosomy na chromatydy. Anafaza II – chromatydy...poleca85%
Biologia

Rozmnażanie bezkręgowców w odniesieniu do warunków egzystencji

Rozmnażanie organizmów żywych jest moim zdaniem najważniejszym procesem podtrzymujący istnienie owych form na naszym globie. Różnorodne czynniki egzo- i endogenne spowodowały powstanie różnych odmian rozmnażania W sposób najprostszy można to...poleca85%
Biologia

Notatki z biologii

Plik dodany jako załącznik zawiera opisy takich zagadnień, jak: 1. BUDOWA KOMÓRKI: składniki komórki, struktury komórkowe ich budowa i funkcje, struktury komórek prokariotycznych i eukariotycznych (porównanie), porównanie cech funkcjonalnych...poleca85%
Biologia

Słownik z genetyki.

Aberacja chromosomalna - nieprawidłowość w liczbie lub strukrurze chromosomu. <BR> <BR>Addycja(insercja) - wstawienie dodatkowego pojedynczego nukleotydu (albo kilku) do łańcucha DNA. <BR> <BR>Albinizm - brak...poleca84%
Biologia

Słownik z genetyki

Słownik z genetyki Aberacja chromosomalna - nieprawidłowość w liczbie lub strukrurze chromosomu. Addycja(insercja) - wstawienie dodatkowego pojedynczego nukleotydu (albo kilku) do łańcucha DNA. Albinizm - brak pigmentacji,wynikający z...poleca85%
Biologia

Komórka jako podstawowa jednostka funkcjonalna i strukturalna organizmów

Każdy żywy organizm, pomijając kontrowersyjne wirusy, składa się, z co najmniej jednej komórki. Różnorodność życia na Ziemi jest ogromna, jego istota jednak zawsze pozostaje taka sama. Jest nią komórka. Począwszy od prostych jednokomórkowych...poleca85%
Biologia

Bakterie i wirusy.

I PROCARYOTA KRÓLESTWO: Bezjądrowe PODKRÓLESTWO: Archeany PODKRÓLESTWO: Eubakterie Pojawiły się na Ziemi ok. 3,5 mld lat temu w postaci pojedynczych komórek 1. Bakterie- to jednokomórkowe drobnoustroje (mikroorganizmy), których wielkość wynosi...poleca88%
Biologia

Podział komórki

Podział komórki musi odbywać się w taki sposób, aby jądra komórek potomnych miały dokładnie taką samą zawartość, jak jądro komórki macierzystej. Na podział komórki składają się dwa procesy: podział jądra, czyli kariokineza, i podział cytoplazmy,...poleca84%
Biologia

Organelle komórkowe , oddychanie wewnątrzkomórkowe , podziały komórkowe (ściąga )

Organelle Komórkowe: + Błona komórkowa – oddziela komórkę od środowiska pozakomórkowego , składa się z białek i lipidów , wybiórcza przepuszczalność + Siateczka śródplazmatyczna – retikulum endoplazmatyczne ; jeżeli błony s.ś. pokryte są...