profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wywód jestem u podmiot lirycznypoleca84%
Język polski

Interpretacja wybranego wiersza

Miron Białoszewski wywód jestem'u jestem sobie jestem głupi co mam robić a co mam robić jak nie wiedzieć a co ja wiem co ja jestem wiem że jestem taki jak jestem może niegłupi ale to może tylko dlatego że wiem że każdy dla siebie jest...poleca83%
Język polski

Analiza i interpretacja wybranego liryku Cypriana Kamila Norwida.

_ _ _ _ _` _ _ _ _ _ _ 11 I- że nikt na nie... nie czeka! e _ _ _ _ _ _ _ _ 8 TEMAT: Analiza i interpretacja wybranego liryku Cypriana- Kamila Norwida. REALIZACJApoleca84%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza Juliana Przybosia pt. „Widzenie katedry w Chartres”

odciął wnętrze od murów”, „blask (...) wzruszył do głębi głazy”. Prawie każde zdanie wiersza przeszło zabieg inwersji – celowej zmiany kolejności wyrazów. Budowa ta przyczynia się do tego, iżpoleca85%
Język polski

Rozmowa z Bogiem w oparciu o "Dziady" i "Widokówkę z tego świata".

„Widokówka z tego świata” Stanisława Barańczaka jako rozmowa z Bogiem. Przywołaj kontekst – „Improwizację” Konrada z III cz. „Dziadów” – sprawozdanie z pracy nad analizą i interpretacją utworu