profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wpływ Kościoła na kulturę w średniowieczupoleca83%
Historia

Wpływ kościoła na kulturę w średniowieczu.

Średniowiecze to epoka w historii i kulturze europejskiej, obejmująca okres między starożytnością, a czasami nowożytnymi. Nazwa epoki wywodzi się z łacińskiego określenia medius aevus (średni wiek), lub media tempora (wieki średnie). Została...poleca75%
Historia

Rola kościoła w średniowieczu

wywołane przez działania kościoła . Była to najlepiej rozwijająca się, najbogatsza i najpotężniejsza instytucja średniowiecznej Europy. Mimo, że epoki późniejsze powracają do religijności w żadnej z nich nie odgrywa już ona tak ogromnej roli jakpoleca85%
Historia

Przedstaw wpływ kościoła na średniowieczną Europę - konspekt.

Rozwinięcie 1. Wpływ kościoła na sztukę, oświatę i kulturę średniowiecza. Epoce przyświecały słowa „Ora et labora” – módl się i pracuj, dominował teocentryzm czyli uwielbienie Boga, umieszczał gopoleca84%
Historia

Rola Kościoła w średniowieczu

. Wpływ kościoła na światopogląd ludzi żyjących w średniowieczu był ogromny , można tutaj wspomnieć o krucjatach , inkwizycji( prześladowaniu heretyków) Idea krucjat zrodziła się w XI w . Wówczas papieżpoleca88%
Historia

Kultura wczesnego średniowiecza

wpłynęła na uproszczenie i zubożenie dotychczasowego dorobku kulturalnego. W wyniku zaistniałych przemian począwszy od V/VI w . kulturę średniowieczną można rozgraniczyć na : uczoną (przeznaczoną dlapoleca76%
Język polski

Rola Kościoła w średniowieczu

odgrywał doniosłą rolę we wszystkich sferach życia narodów europejskich. Wpływ kościoła na światopogląd ludzi żyjących w średniowieczu był ogromny , można tutaj wspomnieć o krucjatach , inkwizycji