profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wizerunek Kochanowskiegopoleca85%
Język polski

Jaki wizerunek Jana Kochanowskiego wyłania się z jego fraszek i pieśni?

Na treść zawartą we fraszkach i pieśniach wpłynęło znacznie spotkanie Jana Kochanowskiego z dziełami Horacego, Owidiusza oraz Wergiliusza, a także dogłębne poznanie filozofii starożytnej, głównie epikureizmu i stoicyzmu, której wskazaniami starał...poleca87%
Język polski

Jan Kochanowski - patriota, ziemianin i poeta w świetle Pieśni V, Pieśni XXIV z ksiąg II oraz "Pieśni świętojańskiej o Sobótce".

mianowicie dworakowaniu, kupiectwu i wojaczce. Jaki wizerunek Jana Kochanowskiego wyłania się z jego fraszek i pieśni ? Na treść zawartą we fraszkach i pieśniach wpłynęło znacznie spotkanie Janapoleca83%
Język polski

Jan Kochanowski - wielki człowiek, patriota i poeta renesansu.

wizerunek Jana Kochanowskiego wyłania się z jego fraszek i piesni ? Na treść zawarta we fraszkach i pieśniach wpłyneło znacznie spotkanie Jana Kochanowskiego z dziełami Horacego, Owidiusza orazpoleca85%
Język polski

Antropologia poetycka: kim jest człowiek w twórczości renesansu i baroku?

: „Tyś pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował” 8. Człowiek w tej wizji nie boi się Boga, wyraża swą wdzięczność za to, co Bóg stworzył. Wyłania się zpoleca86%
Historia

Odrodzenie - konspekt

fraszek , pieśni i trenów Kochanowskiego . Twierdzi on, że nadrzędną wartością jest mądrość („Kupić by Cię Mądrości za drogie pieniądze”). W swych utworach często odwołuje się do starożytności tam