profil

Wybierz przedmiot
Teksty 53
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Tkanki roślinne

poleca35%
Biologia

Tkanki roślinne

U roślin wyróżnia się tkanki twórcze i stałe. Tkanki twórcze odpowiadają za wzrost rośliny, dając początek tkankom stałym. Te z kolei zbudowane są ze zróżnicowanych komórek i pełnią określone funkcje w organizmie. Najwyższy poziom rozwoju osiągnęły tkanki roślin nasiennych, stąd poniższa charakterystyka dotyczy tkanek u tej grupy roślin.

poleca74%
Biologia

Tkanki roślinne

U roślin wyróżnia się tkanki twórcze i stałe. Tkanki twórcze odpowiadają za wzrost rośliny dając początek tkankom stałym. Te z kolei zbudowane są ze zróżnicowanych komórek i pełnią określone funkcje w organizmie. Tkanki twórcze Umożliwiają roślinie nieograniczony wzrost, który odbywa się w ściśle określonych miejscach, zwanych strefami merystematycznymi. Podział tkanek twórczych związany jest z ich pochodzeniem, a następnie z ich lokalizacją. Merystemy pierwotne wywodzą się z...poleca89%
Biologia

Tkanki

Elementy budowy organizmu: 1) komórka najmniejszy i niepodzielny układ żyjący 2) tkanka zespół komórek o podobnej budowie i funkcji 3) narząd 4) układ narządów Komórka roślinna: 1) ściana komórkowa okrywa protoplast, jest przepuszczalna...poleca85%
Biologia

Rośliny telomowe, mszaki.

Rosliny telmowe-(Telomophyta)gromada obejmujaca szereg lini ewolujacyjnych ktore wzkazuja wielka roznorodnosc strukturalna i funkcjonalna a takze ekologiczna.Do roslin telomnych naleza podgromady nastepujace:-maszaki,glewiki,...poleca85%
Biologia

Tkanki roślinne

Tkanki roślinne Tkanka – zespół komórek o podobnej budowie i wspólnym pochodzeniu, wyspecjalizowanych do pełnienia określonych funkcji w organizmie. Komórki w tkankach połączone są wielocukrowcem – Pektyną. Protoplasty żywych komórek kontaktują...poleca85%
Biologia

Tkanki Roślinne

Tkanki roślinne, uorganizowane zespoły komórek o podobnej strukturze i podobnych funkcjach. Rozróżniamy tkanki twórcze (merystematyczne) oraz tkanki stałe (tkanka miękiszowa, wzmacniająca, okrywająca i przewodząca). Miękisz, parenchyma, tkanka...poleca85%
Biologia

Tkanki stałe

Tkanki stałe - wspólna nazwa dla tkanek roślinnych: okrywających, miękiszowych, wzmacniających, przewodzących. 1. Tkanka okrywająca: - występuje na liściach i łodygach oraz na korzeniach - dzieli się na skórkę (tkanka żywa) i korek (tkanka...poleca85%
Biologia

Tkanki roślinne

TKANKI ROŚLINNE - to grupa tkanek wyspecjalizowanych do pełnienia określonej funkcji w organizmie. Komórki tworzące tkankę mają wspólne pochodzenie (czyli wywodzą się z tej samej części zarodka) i zbliżoną budowę. Najważniejszą ich cechą jest...poleca85%
Biologia

Tkanki roslinne

TKANKA-to zespół komórek o wspólnym pochodzeniu i podobnej budowie, spełniające ściśle sobie tylko właściwe funkcje. PODZIAŁ TKANEK ROŚ. NA STAŁE I TWÓRCZE. STAŁE- są to tkanki które się wyróżnicowały z tkanek twórczych. Ich liczba jest...poleca79%
Biologia

Tkanki Roślinne - z opisem

TKANKI ROŚLINNE *TWÓRCZE występuje przede wszystkim na stożkach wzrostu łodygi i korzenia oraz między łykiem a drewnem *STAŁE TKANKA MIĘKISZOWA jednorodna tkanka roślinna, która wypełnia znaczną część organizmów roślin. Zbudowana z...poleca83%


poleca75%
Biologia

Królestwa - bakterie, protisty, rośliny, grzyby, zwierzęta

Zacznę od królestwa Monera. Do tego królestwa należą przede wszystkim bakterie – niewielkie, jednokomórkowe organizmy prokariotyczne o zróżnicowanym metabolizmie i trybie życia. Jedną z cech różniących komórki bakteryjne od innych jest grubość...poleca83%
Biologia

Tkanki zwierzęce i roślinne

Tkanki roślinne Tkanka okrywająca Korzeń, łodyga i liście są otoczone na zewnątrz tkanką okrywającą, zwaną skórką. Tworzą ją żywe, prostokątne komórki, ściśle przylegające do siebie. Tkanka ta zabezpiecza organizmy przed działaniem...poleca81%
Biologia

Wykaż współzależność między budową a funkcjami na przykładzie wybranych tkanek roślinnych

Zarówno organizmy zwierzęce, jak i roślinne zbudowane są z komórek. Ich określone zbiory, stanowiące schemat o podobnej budowie oraz pełniące wyspecjalizowane w danej dziedzinie funkcje – tworzą ugrupowania zwane tkankami. Pełnią one w świecie...poleca83%
Biologia

Tkanki roślinne - powtórka

Tkanki twórcze- komórki ich intensywnie dzielą się powodując przyrost długości lub grubości rośliny: *pierwotne- dotyczą one roślin jednorocznych i wieloletnich, wywołują one wzrost na długość: ~merystemy wierzchołkowe stożków wzrostu korzenia...poleca82%
Biologia

Tkanki roślinne

Tkanka to zespół komórek wyróżniających się strukturą, położeniem i pochodzeniem; współdziałających w pełnieniu pewnych, określonych funkcji. Badaniem tkanek zajmuje się histologia. Wprawdzie prototypy tkanek występują w rozwoju ewolucyjnym już...poleca83%
Biologia

Wymień tkanki zwierzęce i roślinne

Tkanki Zwierzęce Nabłonkowa - jedno - lub - wielowarstwowa, ściśle przylegają komórki - ochronna wyścielająca, wydzielnicza Mięśniowa gładka – wydłużony kształt, jądro ułożone centralnie - ruchy narządów wew. Niezależne od naszej woli...poleca83%
Biologia

Tkanki i tkanki roślinne

Tkanka – zespół komórek o podobnej budowie, wyspecjalizowanych do pełnienia określonej funkcji w organizmie Tkanki Roślinne Tkanki Twórcze Są zdolne do stałego dzielenia się powodują więc wzrost rośliny na długość i przyrost n grubość....poleca83%
Biologia

Tkanki roślinne

1.TkAnKi TwÓrCzE- maja zdolność do ciągłych podziałów. a.)pierwotna tkanka twórcza.. w stozkach wzrostu, korzenia, i łodygi b.)tkanka twórcza wtórna.. (miazga) umożliwia przyrost na grubość 2.TkAnKi StAłe- nie maja zdolności do podziału...poleca83%
Biologia

Tkanki okrywające.

Tkanki okrywające: Skórka- to jest tkanka pierwotna Korek – jest to tkanka wtórna a)zabezpieczają wnętrze roślin przed nadmiernym parowaniem b)chronią roślinę przed uszkodzeniem mechanicznymi oraz szkodliwym oddziaływaniem środowiska...poleca84%
Biologia

Budowa komórki i funkcje jej składników

Cytoplazma stanowi zwykle główną masę komórki. Jej właściwości fizyczne podobne są do właściwości roztworu koloidowego. Jest bezbarwna przezroczysta, półpłynna, śluzowata o gęstości nieco większej od wody. Ma zdolność ciągłego ruchu. W jej skład...poleca85%
Biologia

Tkanki roślinne

1. Tkanka ? jest to zespół komórek wyspecjalizowanych do pełnienia ściśle określinej funkcji w organizmie Dzielimy na: twórcze : merystemy stałe : okrywająca, miękiszowa, przewodząca, wzmacnijąca, wydzielnicza TKANKI TWÓRCZE: - mają zdolność do...poleca81%
Biologia

Materiały na mature z biologii

1. KOMÓRKA (systematyka)Korelacja budowy poszczególnych organelli komórkowych z pełnioną przez nie funkcją.· Teoria komórkowa· Kształt komórek· Wielkość komórek· Składniki komórki:błona komórkowa - funkcja- charakterystyka- budowa chemiczna- błona...poleca84%
Biologia

Tkanki roślinne

Tkanki roślinne, uorganizowane zespoły komórek o podobnej strukturze i podobnych funkcjach. Rozróżniamy tkanki twórcze (merystematyczne) oraz tkanki stałe (tkanka miękiszowa, wzmacniająca, okrywająca i przewodząca). Tkanka, zespół komórek o...poleca81%
Biologia

Tkanki roślinne - tkanki twórcze i tkanki stałe

Tkanką nazywamy grupę komórek które pełnią określoną funkcje w organizmie. Komórki tworzące tkankę mają najczęściej wspólne pochodzenie i zbliżoną budowę. Komórki roślinne połączone są cukrowcami które spajają ściany komórek. Wyróżniamy tkanki...poleca81%
Biologia

Budowa komórki i funkcje jej elementów

KOMÓRKA to podstawowy element każdego organizmu, zdolny do oddychania, odżywiania, rozmnażania, wzrostu. Wielkość i kształt komórek są różne. Każda komórka jest zbudowana z 2 składników - ściany komórkowej i protoplastu. Protoplast jest...poleca82%
Biologia

Tkanki roślinne

Komórki roślin wyższych są zróżnicowane i zorganizowane w tkanki. Botanicy wyróżniają dwa podstawowe typy tkanek: twórczą - merystematyczną, oraz stałą, którą dzielimy na: okrywającą, miękiszową (zasadniczą), i przewodzącą. Tkanki...poleca80%
Biologia

Komorka, wirusy bakterie grzyby, porosty i glony - charakterystyka i budowa.

1. BUDOWA KOMÓRKI I FUNKCJE JEJ ELEMENTÓW KOMÓRKA to podstawowy element każdego organizmu,zdolny do oddychania,odżywiania,rozmnażania,wzrostu.Wielkość i kształt komórek są różne. Każda komórka jest zbudowana z 2 składników - ściany komórkowej i...poleca86%
Biologia

Tkanki

Roślinne: twórcze (dzieląc się produkują nowe, przyczyniają się do wzrostu); stałe: okrywająca (na pow. Organów, chroni, bierze udział w wymianie gazowej, zabezpiecza przed nadmiernym parowaniem, umożliwia pobieranie sub. min. z gleby), miękiszowa...poleca88%
Biologia

Tkanki - wybrane

TKANKI: TKANKI ROŚLINNE: Tkanka okrywająca – Pierwotną tkanką okrywającą jest skórka. Występuje ona w peryferycznych częściach rośliny stanowiąc dla niej ochronę przed działaniem czynników zewnętrznych. Komórki tkanki są żywe, ściśle przylegają...poleca85%
Biologia

Rośliny zielone - samożywne lądowe tkankowce.

1.Przystosowanie się roślin do lądowego trybu życia. Wychodząc na ląd organizmy musiały pokonać wiele trudności, jakie stwarza to środowisko. W związku w czym wytworzyły : -skórkę (epidermę) – co rozwiązało problem szybko parującej wody na...poleca85%
Biologia

Tkanki

Tkanki twórcze czyli merystemy zbudowane są z niedużych komórek mających cienką ścianę komórkową, duże jądro, i słabo rozwinięte wakuole. Komórki powstałe z podziałów tracą zdolność do podziału i stają się komórkami innej tkanki stałej. Istnieją...poleca85%
Biologia

Tkanki roślinne- ściąga

TKANKA- jest to zespół komórek podobnych do siebie, spełniają ściśle określone funkcje. Tkanki twórcze a) pierwotne (powstają już u zarodka) - zarodkowe - wierzchołkowe - wstawowe b) wtórne (powstają w wyniku odróżnicowania...poleca85%
Biologia

Tkanki roślinne

Ogólnie o tkankach ? Przyczyna zróżnicowania tkanek: wyjście plechowców z wody i zasiedlanie lądu (w sylurze), w strefie przypływów i odpływów Zdolności przystosowawcze: ? Budowa anatomiczna (wytwarzanie tkanek ? odp. Funkcje) ? Morfologiczna -...poleca85%
Biologia

Komorki roslinne

MERYSTEMY (tk. twórcze): 1. wierzchołkowe stożki wzrostu pędu i korzenia – powodują przyrost rośliny w osi pionowej 2. boczne powodują przyrost rośliny na grubość (kambium, felogen) TKANKI STAŁE 1. Miękisz a) podstawowy wypełnia...poleca85%
Biologia

Tkanki roślinne

Wszystkie komórki ciała pochodzą z podziału zygoty,czyli komórki powstałej ze zlania się gamety męskiej i żeńskiej;w wyniku zróżnicowania komórek powstają tkanki.Tkanka jest zespołem komórek wyspecjalizowanych w podobny sposób,wyróżniających się...poleca85%
Biologia

Tkanki roślinne i zierzęce.

TKANKI Tkanki roślinne. Tkanka to zespół komórek o wspólnym pochodzeniu i podobnej budowie, spełniający ściśle sobie tylko właściwe funkcje. Tkanki roślinne dzielimy na twórcze i stałe: 1. stałe: miękiszowa (zasadnicza, asymilacyjna,...poleca85%
Biologia

Tkanki roślinne

TKANKI ROŚLINNE , Tkanki twórcze mają zdolność do podziałów ,a stałe nie dzielą się , ale mogą zostać merystemami wtórnymi ( t. Miękiszowa okrywająca - t stała ) podział jest główną funkcją tkanek twórczych . Komórki tkanek twórczych są stosunkowo...poleca85%
Biologia

Tkanki - sciąga

OKRYWAJĄCA a) pierwotne -epiderma -rezyderma b) wtórna -peryderma BUDOWA skórka-zbudowana jest z kom.okrywających całą powierzchnię , zwykle bywa jedno warstwowa, kom.ściśle do siebie przylegają, brak przestworów międzykomórkowych, często na jej...poleca85%
Biologia

Tkanki

W załącznikupoleca84%
Biologia

Tkanki roślinne

Tkanka - jest to zespół komórek o podobnej budowie pełniących określone funkcje. Komórki muszą się ze soba kontaktować a umożliwiają to plazmodesmy czyli pasma cytoplazy oraz jamki czyli otwory w ścianie komorkowej - zaweniają łaczność między...poleca82%
Biologia

Glony, mszaki, paprotniki i tkanki roślinne - podstawowe informacje

TKANKI ROŚLINNE STAŁE - są to tkanki, które się wyróżnicowały z tkanek twórczych. Ich liczba jest stała, zwiększa się tylko ich objętość. Dzielimy je na: TKANKĘ OKRYWAJĄCĄ - funkcja ochronna, komórki muszą być ściśle do siebie...poleca78%
Biologia

Tkanki roślinne - tabela

Nazwa tkanki Występowanie Cechy charakterystyczne Funkcje Skórka Skórka pokrywa młode części rośliny. - Pokrywa młode części - Nie posiada chloroplastów - Przezroczysta - Pokryta kutykulą - Jednowarstwowa -...poleca78%
Biologia

Przystosowanie roślin do środowisk

Prawdopodobnie nie ma ani jednego gatunku rośliny, którego osobniki by można spotkać we wszystkich zakątkach kuli ziemskiej, pewne, bowiem miejsca na ziemi są dla nich za gorące bądź za zimne, za wilgotne lub za suche. Głównymi czynnikami,...poleca84%
Biologia

Tkanki roślinne

Tkanki twórcze - powodują wzrost roślin na długość i przyrost na grubość. Występują w stożkach wzrostu, korzenia i pędu. Tkanki stałe: 1. Okrywająca: skórka i korek: - chronią roślinę przed uszkodzeniami, szkodliwym oddziaływaniem środowiska...poleca83%
Biologia

Tkanki twórcze i stałe - Poziom rozszerzony

!! notatki w załącznikach !!poleca80%
Biologia

Tkanki twórcze

Tkanki twórcze- merystymatyczne przechodzą intensywne podziały w wyniku, których zwiększa się ich ilość lub rozmiar Rodzaje tkanek twórczych: a)merystem wierzchołkowy- występuje na szczycie łodygi i korzenia powodując wzrost na długość...poleca83%
Biologia

Podział tkanek

TKANKI TWÓRCZE -Np. tkanka twórcza stożka wzrostu korzenia i łodygi -Np. miazga -TKANKI STAŁE -TKANKA OKRYWAJĄCA -Skórka - tkanka okrywająca z zewnątrz korzeń, łodyga i liść - Tworzą ją żywe, prostokątne komórki, ściśle przylegające do...poleca83%
Biologia

Tkanki roślinne

Tkanki twórcze - Powodują wzrost na długość i grubość., powodują wzrost liczby komórek, przez co roślina rośnie przez całe życie.. Są ścienkościenne, mają duże jądea, a małe wodniczki i są stale w fazie podziału. Występują również jak merystymy:...poleca84%
Biologia

Zagadnienia na maturę ustną z biologii

1. Komórka: a) Budowa chemiczna (pierwiastki, części organiczne, nieorganiczne, rola wody) b)Budowa przestrzenna * Omów składniki nieplazmatyczne komórki * Porównaj komórkę roślinną i zwierzęcą * Porównaj komórkę...