profil

Wybierz przedmiot
Teksty 69
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Tkanka mięśniowa

poleca56%
Biologia

Tkanka mięśniowa

Odgrywa podstawową rolę we wszelkiego rodzaju ruchach dzięki wyjątkowo dużej zdolności jej komórek do aktywnego kurczenia się. Komórki mięśniowe we wszystkich rodzajach tkanek mięśniowych nazywane są włóknami. Wyróżnia się tkankę mięśniową poprzecznie-prążkowaną i tkankę mięśniową gładką. Tkanka poprzecznie-prążkowana szkieletowa zbudowana jest z długich, wielojądrowych komórek. We włóknach występują białka: aktyna i miozyna, tworzące filamenty /włókienka/....

poleca79%
Biologia

Tkanka mięśniowa

Powstaje z mezodermy. Odgrywa podstawową rolę we wszelkiego rodzaju ruchach dzięki wyjątkowo dużej zdolności jej komórek do aktywnego kurczenia się. Komórki mięśniowe we wszystkich rodzajach tkanek mięśniowych nazywane są włóknami. Wyróżnia się dwa rodzaje tkanki mięśniowej. Tkanka mięśniowa gładka u licznych bezkręgowców tworzy wszystkie mięśnie ciała, natomiast u kręgowców występuje w narządach wewnętrznych, naczyniach krwionośnych, skórze. Tkanka mięśniowa poprzecznie...poleca85%
Biologia

Krew, tkanka mięśniowa, nerwowa, glejowa oraz składniki pożywienia.

KREW OSOCZE [55% zawartości krwi] - płyn o żółtawym zabarwieniu. Skład: - woda (90-92%) - białka (7% np. fibrynogen, albuminy, globuliny) - inne związki chemiczne (jony sodu, magnezu, wapnia, żelaza, chloru, glukoza, mocznik, hormony,...poleca85%
Biologia

Działanie ukł. krwionosnego, budowa serca, skład krwi....itp. =]

Działanie układu krwionośnego: Podczas każdego skurczu komór lewa komora tłoczy utlenowaną krew za pośrednictwem aorty do obiegu dużego. W dużym obiegu krew utlenowana dociera do naczyń włosowatych ciała, gdzie dostarcza tlen tkankom, a odbiera...poleca88%
Biologia

Tkanki

Tkanka - zespół komórek przystosowany do pełnienia określonych funkcji Tkanka nabłonkowa - składa się z komórek ściśle przylegających, okrywa ciało zwierząt z zewnątrz oraz wyściela jamy ciała, pozbawiona substancji międzykomórkowej. Tkanka...poleca86%
Biologia

Tkanki

1.Wspólna cecha nabłonków jest zwarty układ komórek, miedzy którymi niema prawie istoty miedzykomórkowej . Nabłonki nie są unaczynione, sa zdolne do podziałów, mają wiecduże zdolnosci regeneracyjne. 2.Podział tkanki nabłonkowej:...poleca85%
Biologia

Tkanki

Tkanka – zespół komórek przystosowany do pełnienia określonych funkcji Tkanka nabłonkowa – składa się z komórek ściśle przylegających, okrywa ciało zwierząt z zewnątrz oraz wyściela jamy ciała. Tkanka łączna – zawiera dużą ilość substancji...poleca85%
Biologia

Tkanki

TKANKA NABŁONKOWA (komórki ściśle przylegające do siebie ułożone na błonie podstawowej): *nabłonek jednowarstwowy: płaski(spłaszczone kom o centralnie ułożonych jądrach), sześcienny(kom przypominające sześcian o centralnie ułożonych jądrach),...poleca85%
Biologia

Człowiek - powtórzenie wiadomości

Ogólna budowa komórki człowieka Błona komórkowa, cytoplazma, siateczka śródplazmatyczna, aparat golgiego, lizosomy, mitochondria, jądro komórkowe Budowa i funkcje Komórka składa się z: 
 - błony komórkowej ( zbudowana jest z...poleca89%
Biologia

Tkanki - ściąga

Budowy : Pantofelek : wodniczki pokarmowe, 1 tętniąca, makro i mikro nukleuz, lejek (perystom), pellikula, cytostom (odpowiednik otworu gębowego), cytopygen (odpowiednik DUPSKA) - ost. 2 zbud tylko plasmolemy Wody śródlądowe Ameba : wodniczki...poleca85%
Biologia

Tkanki

Tkanka jest to zespół komórek charakteryzującymi się podobnymi cechami budowy, pełniące w organizmie określone funkcje i wykazujące wspólne pochodzenie. Tkanki nabłonkowe cechy: najstarsza ewolucyjnie tkanka zwierzeca, posiadaja zwarty układ...poleca85%
Biologia

Ściąga z tkanek

Nabłonki-zwarty ukł. kom. prawie nie ma subst. miedzykom. umieszczone na bł. podst. i połaczeniami miedzykom. Jednowarstwowe Płaski-zbud ze spłszczonych wielobocznych kom. których jądra umieszczone są centralnie, wyst. w pecherzykach płuc wyściela...poleca85%
Biologia

Tkanki zwierzęce

U kręgowców podobnie jak u roślin komórki łączą się w tkanki. To grupy komórek o podobnej budowie, funkcji oraz przemianie materii. Tkanki łączą się w narządy. Nabłonkowa (nabłonek) Tkanka ta może mieć następujące kształty: płaski,...poleca89%
Biologia

Ściąga z tkanek

ściąga zrobiona jest w wordzie!!! ŚCIĄGNIJ I ZOBACZ CZY CI SIĘ PRZYDA !!!poleca85%
Biologia

Rodzaje tkanki mięśniowej i środki dopingujące

Tkanka mięśniowa gładka buduje mięśnie gładkie, które znajdują się między innymi w ścianach naczyń krwionośnych przewodu pokarmowego. Skurcz tych mięśni jest powolny, ale długotrwały i niezależny od naszej woli. Tkanka mięśniowa poprzecznie...poleca85%
Biologia

Biologia

I. Cytologia Rodzaje i rola kwasów RNA W komórkach zwierząt i roślin informacja genetyczna zawarta jest w jądrze komórkowym , a synteza białek zachodzi w rybosomach na terenie cytoplazmy. Przekazywanie informacji genetycznej z jądra...poleca85%
Biologia

Tkanka.

Tkanka - zespół komórek przystosowany do pełnienia określonych funkcji Tkanka nabłonkowa - składa się z komórek ściśle przylegających, okrywa ciało zwierząt z zewnątrz oraz wyściela jamy ciała, pozbawiona substancji międzykomórkowej. Tkanka...poleca88%
Biologia

Tkanki zwierzęce

Podział tkanek Tkanki nabłonkowe Tkanki łączne Tkanki mięśniowe Tkanka nerwowa i glejowa 1. Nabłonki jednowarstwowe: Płaski Sześcienny Walcowaty Wielorzędowy 2. Nabłonki wielowarstwowe: Płaski Przejściowy 1....poleca85%
Biologia

Tkanki zwierzęce - ściąga.

TKANKA MIĘŚNIOWA-znajdują się miofibryle (układy włókienek białkowych);ułożone są równolegle wzgl. Siebie; każda miofibryla składa się z kr. wł. białkowych(miofilamentów) -zbudowane są one z białek: grubsze z miozyny; cieńsze z aktyny. TK.....poleca85%
Biologia

Tkanki - rodzaje tkanek, rozmieszczenie i funkcje - tabela

Nazwa tkanki podstawowej Rodzaje tkanek lub tworzące je komórki rozmieszczenie Funkcje Tkanka nabłonkowa * nabłonek płaski Jednowarstwowy Wielowarstwowy Naczynia krwionośne i pęcherzyki płucne Zewnętrzna warstwa...poleca83%
Biologia

Mięśnie

TKANKA MIĘŚNIOWA Tkanka mięśniowa, składa się z włókien mięśniowych, zbudowanych z miocytów (zespołów komórek mięśniowych), posiadających zdolność do aktywnego kurczenia się. Rodzaje tkanki mieśniowej: -mięsień poprzecznie prążkowany -mięsień...poleca83%
Biologia

Pytania maturalne

1.wymień budowę i funkcje związków organicznych występujących w organizmie CUKRY(węglowodany): zbudowane od 3-7 atomów węgla- monosacharydy-(cukry proste); są rozpuszczalne w wodzie; są niezbędnym składnikiem płynów ustrojowych-...poleca83%
Biologia

Określ zasadnicze różnice w budowie i funkcji poszczególnych tkanek, oraz określ ich lokalizacje.

Tkanka Nabłonkowa Tkanka nabłonkowa otacza nasz organizm od otaczającego świata (środowiska zewnętrznego) oraz wyścieła narządy w naszym ciele. Wyróżniamy dwa rodzaje tkanek - jest to podział ze względu na liczbę warstw (czyli wygląd lub - jak...poleca84%
Biologia

Komórka

Komórka to podstawowy element strukturalny i czynnościowy każdego organizmu, zdolny do spełniania różnych funkcji życiowych tzn. oddychania, odżywiania, rozmnażania, wzrostu. Wielkość komórek i ich kształt są bardzo różne i zależą od pełnionych...poleca84%
Biologia

Tkanka mięśniowa

Tkanka mięśniowa, składa się z włókien mięśniowych, zbudowanych z miocytów (zespołów komórek mięśniowych), posiadających zdolność do aktywnego kurczenia się. Rodzaje tkanki mięśniowej: • mięsień poprzecznie prążkowany • mięsień gładki •...poleca83%
Biologia

Tkanki, narządy, układy

Tkanka – zespół komórek o podobnej budowie, pełniący tę samą funkcję 1. Rodzaje tkanek zwierzęcych: a) tkanka nabłonkowa – wyściela przewody i przestrzenie w ciele, pokrywa skórę b) tkanka łączna (właściwa) – spaja i łączy różne tkanki c)...poleca82%
Biologia

Mięśnie - budowa i funkcje

Układ mięśniowy (ok. 600 mięśni – 40-45% masy ciała): - Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana (buduje mięśnie szkieletowe; skurcz tych mięśni jest Szybki i zależny od naszej woli). - Tkanka mięśniowa głodka (buduje mięśnie gładkie; występują...poleca84%
Biologia

Komórka - ściąga

W załącznikach:)poleca83%
Biologia

Tkanki zwierzęce i roślinne

Tkanki roślinne Tkanka okrywająca Korzeń, łodyga i liście są otoczone na zewnątrz tkanką okrywającą, zwaną skórką. Tworzą ją żywe, prostokątne komórki, ściśle przylegające do siebie. Tkanka ta zabezpiecza organizmy przed działaniem...poleca84%
Biologia

Wymień tkanki zwierzęce i roślinne

Tkanki Zwierzęce Nabłonkowa - jedno - lub - wielowarstwowa, ściśle przylegają komórki - ochronna wyścielająca, wydzielnicza Mięśniowa gładka – wydłużony kształt, jądro ułożone centralnie - ruchy narządów wew. Niezależne od naszej woli...poleca84%
Biologia

Tkanki zwierzęce - ściąga

Treść w załącznikupoleca85%
Biologia

Od skóry przez kości (ściąga)

Funkcja skóry: chroni narządy wewnętrzne, niszczy niektóre drobnoustroje, termoregulacja, wspomaga wymianę gazową. Choroby skóry: czerniak, grzybica, ospa wietrzna, czarna ospa, odra, trąd, świerzb, różyczka, łupież, odmrożenia, poparzenia. Budowa...poleca85%
Biologia

Tkanki

FUNKCJE NABŁONKÓW 1. oddziela nasz ogranizm od otaczającego środowiska 2. pozwala na wymiane gazową 3. zabezpiecza przed utratą wody 4. wyściela narządy i jamy ciała 5. cechą wszystkich nabłonków jest zwarty układ komórek (między nimi nie ma...poleca85%
Biologia

Tkanki (nabłonek, mięśniowa, łączna)

JEDNOWARSTOWY PLASKI- splaszczone wieloboczne komorki które jadra znajduja się w centrum(pecherziki plucne naczynia krwionosne cialka nerwowe) mogą wydzielac plyn surowiczy SZESCIENNA(BRUKOWY) komorki rownoscienne jadra sa w srodku (kanaliki...poleca85%
Biologia

Tkanki

Organizmy wielokomórkowe mają budowę tkankową to znaczy, że zbudowane są z zespołu kom. o podobnej budowie i spełniającej w organizmie określonej funkcji- budują narządy np. nerki, serce. W organizmie człowieka występują następujące tkanki:...poleca85%
Biologia

Tkanki

TKANKA NABŁONKOWA Nabłonki: -oddzielają nasz organizm od otaczającego środowiska -zabezpieczają przed utratą wody -pozwalają na wymianę gazową -ułatwiają odbiór bodźców ze świata zewnętrznego -wyściełają narządy i jamy ciała Ich...poleca86%
Biologia

Histologia

HISTOLOGIA Komórka -> tkanka -> narząd (organ) -> ukł. narządów -> organizm Tkanka – to zespół komórek o podobnej budowie, spełniające określone funkcje TKANKA MIĘŚNIOWA Tkanki mięśniowe: 1) tkanka mięśniowa gładka 2) tkanka...poleca85%
Biologia

Tkanki zwierzęce

Tkanki nabłonkowe Budowa - warstwy komórek ściśle ze sobą połączone Funkcje - tworzy naskórek pokrywający ciało zwierzęce -okrywa i wyściela narządy wewnętrzne, chroniąc je przed mikroorganizmami i urazami mechanicznymi -wydziela również...poleca85%
Biologia

Tkanki

NABŁONEK JEDNOWARSTOWY PLASKI- splaszczone wieloboczne komorki które jadra znajduja się w centrum(pecherziki plucne naczynia krwionosne cialka nerwowe) mogą wydzielac plyn surowiczy SZESCIENNA(BRUKOWY) komorki rownoscienne jadra sa w srodku...poleca85%
Biologia

Tkanki zwierzęce

Tkanka - zespół komórek oraz substancji międzykomórkowej o podobnej budowie, pełniące okreslone funkcje. Tkanka Nabłonkowa Jest to tkanka najpierwotniejsza (w ewolucji pojawiła się jako pierwsza) Zbudowana jest z komórek ściśle do siebie...poleca85%
Biologia

Tkanki zwierzęce

Tkanka- to zespół komórek podobnych do siebie i pełniących w organizmie podobną funkcje. Nauka o tkankach to histologia -nabłonkowa, łączna mięśniowa, nerwowa NABŁONKOWA Jednowarstwowy płaski: komórki mocno spłaszczone z dużym jądrem kom....poleca87%
Biologia

Tkanki - opis tkanek - notatka

Tkanka – zespół komórek podobnych do siebie, wykonujących tę samą czynność. Organ (rośliny) – grupa zorganizowanych tkanek Tkanki twórcze – np. miazga, tkanka twórcza stożka wzrostu korzenia i łodygi. Tkanki stałe – okrywająca,...poleca85%
Biologia

Tkanki zwierzęce - tabela

Tkanka Charakterystyka Podział Funkcja Występowanie nabłonkowa zbudowana z komórek ściśle przylegających do siebie 1) Podział ze względu na kształt: płaskie jednowarstwowe wielowarstwowe sześcienne walcowate...poleca85%
Biologia

Tkanki zwierzęce

Tkanki zwierzęce, zespół komórek wywodzących się z jednego listka zarodkowego mających jednolity charakter i spełniających w organizmie specyficzne funkcje. Wśród tkanek zwierzęcych wyróżniamy: 1) tkankę nabłonkową (pokrywową, zmysłową,...poleca85%
Biologia

Tkanki

Funkcja nablonkow-odz. Oddziela organizm od otaczającego świata , zabezpiecza przed utrata wody pozwala na wymiana gazowa ułatwia odbiór bodźców. , wyścielają jamy ciała i narządy. Jego kształt jest zróżnicowany lecz cecha wspólna jest zwarty...poleca85%
Biologia

Komórki, tkanki

I Komórki 1) Składniki komórki eukariotycznej: jądro komórkowe, mitochondium, cytoplazna, błona komórkowa, aparat Golgiego, lizosomy, rybosomy, siateczka śródplazmatyczna(szorstka,gładka). II Tkanki 1) Tkanka - zespół podobnych komórek o...poleca85%
Biologia

Tkanki. Opisane w sam raz na ściąge- krótko i rzeczowo.

Nablonek1-warstwowy PLASKI zbudowany ze splaszczonych ,wielobocznych kom,jadra centralnie wystepowanie:pecherzyki plucne,wysciela naczynia krw, wspoltworzy torebki cialek nerkowych-torebki Bowmana ;nie utrudnia transportu, jest bardzo cienki...poleca85%
Biologia

Tkanki - łączna, chrzęstna, mięśniowa, nabłonkowa, nerwowa - powtórzenie wiadomości

Tkanka łączna charakteryzuje się obfitą substancją międzykomórkową. Zależnie od stopnia jej uwodnienia i liczby występujących w niej komórek, tkanka łączna może być płynna lub stała. Tkanką łączną płynną jest krew, a stałą – tkanka chrzęstna,...poleca85%
Biologia

Budowa i funkcje komórek oraz tkanek

Podstawową jednostką wszystkich organizmów jest komórka. Może ona stanowić cały organizm ustroju jednokomórkowego albo być częścią składową organizmu wielokomórkowego. Jeżeli komórki są samoistnymi organizmami, to każda z nich musi wykonywać...poleca85%
Biologia

Tkanki

W załączniku