profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Szlaki handlowe w średniowieczupoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Zagadnienia z historii stosunków międzynarodowych.

1)DEFINICJA HISTORII STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH: Relacja między państwami i narodami oraz zmienny w czasie proces kształtowania się określonego stopnia ładu w skali regionalnej i globalnej; 2)UCZESTNICY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH: Państwa,...poleca85%
Historia

Przewodnik dla Araba w XV wieku.

Przewodnik dla kupca arabskiego w XV wieku Wstęp W średniowieczu role łączników pomiędzy oddalonymi cywilizacjami spełniali Arabowie. Byli oni najruchliwszym rodem kupców. Przemierzali lądowe szlaki afrykańskie i azjatyckie, żeglowali po...poleca79%
Historia

Społeczeństwo, gospodarka i kultura w czasach pierwszych Piastów

Nazwa ?Polska? wywodzi się prawdopodobnie od plemienia Polan. Zamieszkiwali oni kiedyś tereny obecnej Wielkopolski. Słowo Polanie szeroko przyjęta teoria wywodzi od słowa pole, gdyż przypuszcza się, że głównym zajęciem plemienia Polan była uprawa...poleca83%
Historia

Nauki pomocnicze historii

tekstów, przydatna w dyplomatyce, w historii stosunków międzynarodowych i dyplomacji, jak i w wielu innych badaniach historycznych. Metrologia - nauka zajmująca się sposobami dokonywania pomiarów orazpoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Stosunki Polski z Federacją Rosyjską

pogarszaniem stosunków , co wiązało się ze staraniami Polski o integracje z NATO. Trzeci etap- w latach 1999-2007 – od oczekiwanego przełomu do kryzysu. Czwarty- zapoczątkowany jesienią 2007 roku przezpoleca85%
Politologia

Miasta partnerskie Lublina

wymienia dosłownie samorządu lokalnego jako uczestnika stosunków międzynarodowych . Jednak inne elementy cytowanej definicji pozwalają na takie umiejscowienie interesującego nas zjawiska. Z kolei prof. Zpoleca81%
Politologia

Umowa międzynarodowa - zagadnienia ogólne

siebie wiążące zobowiązania, jednak mają swój własny charakter, który odzwierciedla naturę systemu stosunków międzynarodowych . W ciągu ostatniego stulecia liczba zawieranych umów znacznie wzrosła, czegopoleca85%
Podstawy przedsiębiorczości

Zagadnienia z historii gospodarczej

w związku z zaostrzeniem stosunków międzynarodowych i wybuchem wojny w Korei. Najważniejsze zmiany nastąpiły w polityce rolnej. Korekta planu sześcioletniego na lata następne miała powstrzymać spadek