profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Święty Szymon Słupnik analizapoleca83%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza "Święty Szymon Słupnik".

Wiersz Stanisława Grochowiaka pt. Święty Szymon Słupnik nawiązuje do historii św Szymona, który spędził 68 lat mieszkając na kolumnie pogańskiej świątynii. Codziennie dotykały go inne cierpienia. Raz świeciło palące słońce, innym razem padał...poleca85%
Język polski

"Powołał mnie Pan na bunt" Grochowiak - rzecz o ludziach niepokornych.

Bunt towarzyszył człowiekowi od wieków, motyw buntu i buntowników przewijał się w literaturze przez stulecia, a działo się tak za sprawą ludzi niepokornych. Jednostek, które pozbawione były niewolniczej dumy, a posiadały silna wolę, odwagę, były...poleca77%
Język polski

Opracowanie epoki Średniowiecza.

Asceta i rycerz, jako dwie różne średniowieczne postawy (parenetyczny charakter lit. średniowiecza) - asceta i rycerz stanowią dwa podstawowe wzorce osobowe propagowane w parenetycznej literaturze średniowiecznej, obok postawy franciszkańskiej;...poleca85%
Język polski

Średniowieczne nawiązania w literaturze póżniejszych epok.

A. Współczesna poezja - np. Stanisław Grochowiak. Poetę tego charakteryzuje fascynacja epoką średniowiecza, podejmowanie tematów takich, jak miłość i śmierć, piękno i brzydota - typowych dla wieków średnich. Grochowiak przywołuje także motyw...poleca83%
Język polski

Święty Szymon Słupnik

Boza. Bunt i buntownicy, ludzie wyrozniajacy sie indywidualnoscia nie sa tolerowani. Tytul wiersza sugeruje zwiazek z postacia Szymona Slupnika. Czlowiek ten byl asceta z okolic Antiochiipoleca85%
Język polski

Interpretacja wiersza Stanisława Grochowiaka pt. "Święty Szymon Słupnik".

Bożą. Bunt i buntownicy, ludzie wyróżniający się indywidualnością nie są tolerowani i są uważani za odmieńców i prześladowani. Tytuł wiersza sugeruje związek tematu z postacią Szymona Słupnika, którapoleca84%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza Staniaława Grochowiaka

powołanie ascety "na słup" oraz chłopca na stryk, dziewczynę na gnój, samego siebie na bunt. Pojawia się myśl przewodnia wiersza - bunt. Nawet przeznaczenie ludzi ówczesnych jest marne i do niczegopoleca86%
Język polski

Analiza wiersza S. Grochowiaka „Św. Szymon Słupiak” w kontekście kultury epoki.

. Przykładem takiego wzorca może być bohater wiersza Stanisława Grochowiaka pt. „Św. Szymon Słupiak”. W mojej pracy postaram się zanalizować ten utwór i wyjaśnić jak współcześni poeci oceniają postawępoleca84%
Język polski

Scharakteryzuj renesansowa koncepcję człowieka. Czym różni się ona od średniowiecznej ?

Czarnolesie 3. Rozmowa mistrza Polikarba ze Śmiercią 4. Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego Literatura przedmiotu 1. Stanisław Grochowiak, Święty Szymon Słupnik 2. Maria Adamczyk, Bożena Chrząstkowska