profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Święty Szymon Słupnik analiza i interpretacjapoleca83%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza "Święty Szymon Słupnik".

Wiersz Stanisława Grochowiaka pt. Święty Szymon Słupnik nawiązuje do historii św Szymona, który spędził 68 lat mieszkając na kolumnie pogańskiej świątynii. Codziennie dotykały go inne cierpienia. Raz świeciło palące słońce, innym razem padał...poleca85%
Język polski

"Powołał mnie Pan na bunt" Grochowiak - rzecz o ludziach niepokornych.

Bunt towarzyszył człowiekowi od wieków, motyw buntu i buntowników przewijał się w literaturze przez stulecia, a działo się tak za sprawą ludzi niepokornych. Jednostek, które pozbawione były niewolniczej dumy, a posiadały silna wolę, odwagę, były...poleca85%
Język polski

Interpretacja wiersza Stanisława Grochowiaka pt. "Święty Szymon Słupnik".

Liryk Stanisława Grochowiaka pochodzi z roku 1956 z jego debiutanckiego tomu pt. „Ballada rycerska”. Wiersz ten odebrać można jako bunt wobec postawy ludzi, którzy swoje złe uczynki tłumaczą wolą Bożą. Bunt i buntownicy, ludzie wyróżniający się...poleca83%
Język polski

Święty Szymon Słupnik

Boza. Bunt i buntownicy, ludzie wyrozniajacy sie indywidualnoscia nie sa tolerowani. Tytul wiersza sugeruje zwiazek z postacia Szymona Slupnika. Czlowiek ten byl asceta z okolic Antiochiipoleca84%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza Staniaława Grochowiaka

powołanie ascety "na słup" oraz chłopca na stryk, dziewczynę na gnój, samego siebie na bunt. Pojawia się myśl przewodnia wiersza - bunt. Nawet przeznaczenie ludzi ówczesnych jest marne i do niczegopoleca86%
Język polski

Analiza wiersza S. Grochowiaka „Św. Szymon Słupiak” w kontekście kultury epoki.

. Przykładem takiego wzorca może być bohater wiersza Stanisława Grochowiaka pt. „Św. Szymon Słupiak”. W mojej pracy postaram się zanalizować ten utwór i wyjaśnić jak współcześni poeci oceniają postawępoleca84%
Język polski

Scharakteryzuj renesansowa koncepcję człowieka. Czym różni się ona od średniowiecznej ?

Czarnolesie 3. Rozmowa mistrza Polikarba ze Śmiercią 4. Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego Literatura przedmiotu 1. Stanisław Grochowiak, Święty Szymon Słupnik 2. Maria Adamczyk, Bożena Chrząstkowskapoleca85%
Język polski

Średniowieczne nawiązania w literaturze póżniejszych epok.

posłużyć wiersze Stanisława Grochowiaka pt. "Chmura" i " Święty Szymon Słupnik ". W drugim z wymienionych utworów poeta rozważa problem ascezy i umartwiania ciała. Również utwór Kazimiery Iłłakiewiczówny pt