profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pedagogika w Polscepoleca83%
Pedagogika

Okreslenie pedagogiki jako nauke

Rozumienie pojęcia nauka i jego synonimów. NAUKA - działalność społeczna mająca na celu obiektywne i adekwatne poznanie rzeczywistości. NAUKA - historycznie ukształtowane i stale rozwijające się formy świadomości społecznej. NAUKA - wytwór...poleca85%
Pedagogika

Prekursorzy wykład i sciąga

PREKURSORZY: *Jordan – ogrody jordanowskie (tereny zabaw na świeżym powietrzu), gimnastyka, gry ruchowe w stałych grupach wiekowych, pod opieką instruktorów, placówka opiekuńcza, prace manualne i rekreacyjne, kształtowanie miłości do ojczyzny z...poleca83%
Pedagogika

Notatki z wykłady u prof. Bezwińskiej

PEDAGOGIKA OGÓLNA Notatki z wykładu. 1. Co i dlaczego miało być (musi być) zmienione w polskim systemie edukacji ? 2. Jakie są przesłania edukacyjne w raportach edukacyjnych XX wieku ? 3. Jakie założenia światopoglądowe i polityczne...poleca87%
Pedagogika

Przedstaw zasady pedagogiki niedyrektywnej i ustosunkuj się do niej.

szkół al-ternatywnych. Do podstawowych założeń psychologii humanistycznej wypracowanych przez Ro-gers’a, które legły u podstaw pedagogiki niedyrektywnej, zalicza się: · Samourzeczywistnianie jakopoleca85%
Pedagogika

Zagadnienia z pedagogiki ogólnej

jednym z nurtów współczesnej pedagogiki alternatywnej, który odrzuca dotychczasowy system edukacji i wychowania rozumianego jako proces celowy, mający charakter świadomie formacyjny, całkowiciepoleca85%
Pedagogika

Opracowane zagadnienia z wprowadzenia do pedagogiki WSP TWP

5. Czym jest pedagogika i jakie są jej podstawowe cele. Pojęcie pedagogiki : Pedagogikę najogólniej można zdefiniować jako naukę o wychowaniu i nauczaniu. W jej zakres wchodzi teoria dotyczącapoleca86%
Pedagogika

Interakcje pedagogiki z innymi naukami

metodologicznym poznaniu pedagogii jako nauki podstawowym narzędziem jest terminologia oraz określenie naukowego charakteru pedagogiki . Stosowane są dwa podstawowe terminy: pedagogia pedagogika Obydwa pochodząpoleca83%
Pedagogika

Cele i zadania pedagogiki.

funkcjonowaniem instytucji kulturalnych, wychowawczych, socjalnych jako instytucji wspomagających i rozszerzających procesy celowego wychowania. Dalszy, intensywny, rozwój pedagogiki społecznej