profil

Teksty 24
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Pedagogika pracypoleca85%
Pedagogika

Analiza i sporządzenie opisu zawodu Pedagogika pracy

Zaoczne studia magisterskie Wydział: Nauka o wychowaniu Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika Resocjalizacyjna Przedmiot: Pedagogika Pracy ĆWICZENIE 1 Temat: Analiza i sporządzenie opisu zawodu Dyspozycje: 1. Sprecyzuj...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika pracy

TEST 1 1. Pedagogika pracy to dyscyplina pedagogiczna, której przedmiotem badań i zainteresowań naukowych są aspekty relacji: • człowiek • wychowanie • praca 2. Wyróżnia się trzy główne konteksty myślenia o pracy człowieka: •...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika pracy

Pedagogika pracy - dział pedagogiki, którego przedmiotem badań jest praca ludzka, jej różnorodne uwarunkowania i wpływ wychowawczy na jednostkę, znaczenie pracy wytwórczej w kształceniu ogólnym, dostosowane stanowiska pracy do człowieka,...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika pracy

Humanizacja pracy – całokształt przemian w traktowaniu pracy ludzkiej, uwarunkowanych współczesną kulturą pracy i postępem naukowo-technicznym, prowadzącym do nadania warunkom pracy człowieka charakteru w pełni humanistycznego. Polega na celowym...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika pracy - zagadnienia egzaminacyjne

1. Pedagogika pracy jako dyscyplina naukowa – geneza i zadania. GENEZA Pedagogika pracy wykrystalizowała się jako dyscyplina naukowa w latach 70. XX w., choć wywodzi się z dawnych ruchów społecznych związanych z zagadnieniem stosunku człowieka...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika pracy, rozwój zawodowy człowieka a rozwój zawodowy pracownika

Wydział :Nauka o wychowaniu Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika-resocjalizacyjna Przedmiot: Pedagogika Pracy Ćwiczenie 5 Temat: Rozwój zawodowy człowieka a rozwój zawodowy pracownika Dyspozycje: 1. Dokonaj analizy etapów rozwoju...poleca85%
Prawo gospodarcze

Pedagogika

uzależnienia, pedagogika pracypoleca85%
Pedagogika

Wprowadzenie do pedagogiki

POWSTANIE I ROZWÓJ PEDAGOGKI WIEDZA LUDZKA I JEJ GATUNKIpoleca85%
Pedagogika

Streszczenie rozdziału "Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna" z książki Zygmunta Wiatrowskiego

Streszczenie rozdziału I z książki Zygmunta Wiatrowskiego, Pedagogika pracy w zarysie, Warszawa 1985, s. 5- 32. PLAN PRACY 1.Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna 2 1.1.Rodowód pedagogiki pracy 2 1.2. Przedmiot, zadania i działy...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna

Pedagogika pracy jest dyscypliną naukowa, która zajmuje się wpływem pracy i rozmaitych jej rodzajów na kształtowanie się osobowości w procesie wychowania, a więc pedagogicznymi aspektami relacji; człowiek – wychowanie – praca. O jej przedmiocie...poleca85%
Pedagogika

Pytania i odpowiedzi na egzamin z pedagogiki pracy

1. Podaj definicję pedagogiki pracy. - subdyscyplina pedagogiczna, której przedmiotem badań są pedagogiczne aspekty relacji człowiek ? wychowanie - praca. Zajmuje się problemami wychowania przez pracę, poradnictwem i doradztwem zawodowym oraz...poleca90%
Pedagogika

Pedagogika Pracy

PEDAGOGIKA PRACY *Edukacja zawodowa: W kształceniu zawodowym wyróżnia się kształcenie podstawowe i specjalistyczne bądź teoretyczne i praktyczne. Kierunki kształcenia zawodowego: -budowlany -chemiczny -górniczy -hutniczy -mechaniczny...poleca85%
Pedagogika

Miejsce i zadania edukacji zawodowej w nowym systemie edukacyjnym.

Pedagogikę pracy przyjęło się określać jako subdyscyplinę naukową, której przedmiotem badań są pedagogiczne aspekty relacji: człowiek-wychowanie-praca. Wprowadzony od września 1999 roku( po uwzględnieniu modyfikacji z 2001 roku) nowy system...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika pracy

1 Działy pedagogiki pracy i ich podstawowe problemy. 2 Główne nurty myślenia o pracy człowieka - aspekt, w jakim można ujmować prace człowieka - filozoficzne konteksty myślenia o pracy - rola, funkcje, i zadania pracy zawodowej 3 Miejsce i...poleca85%
Pedagogika

Praca człowieka jako podstawowa kategoria pedagogiki pracy.

SPIS TREŚCI: PRACA ZAWÓD PRACA ZAWODOWA ZAWODOZNAWSTWO KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE PRACOWNICZE UMIEJĘTNOŚCI OGÓLNE I ZAWODOWE Praca W języku polskim termin ?praca? używany jest najczęściej w dwóch znaczeniach: ? Czynnościowy / funkcjonalny...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika Pracy

wykładypoleca96%
Pedagogika

Pedagogika pracy - kształcenie ustawiczne dorosłych.

RECENZJA: „KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH W OKRESIE ICH AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ” Temat recenzji zawiera się w książce Zygmunta Wiatrowskiego pt. „Podsatwy pedagogiki pracy” AB, wydanie2005.r ISBN: 83-7096-524-5 Format: B4, 531 stron...poleca87%
Pedagogika

Pedagogika pracy

Pedagogika Pracy Temat: Kształcenie ustawiczne dorosłych. Kształcenie ustawiczne: 2 podejścia do interpretacji: 1. kiedy kształcenie ustawiczne rozumiane jako kształcenie cało życiowe (znaczenia kształcenia permanentne, ciągłe, nieustające) 2....poleca86%
Pedagogika

Kopiec

Dr Herbert Kopiec „Rozumiejący wgląd w wychowanie” Składniki dobra wspólnego w społeczeństwie: 1. bezpieczeństwo zewnętrzne państwa 2. bezpieczeństwo wewnętrzne państwa 3. wolność słowa 4. rozwój kultury, oświaty 5. sprawiedliwe...poleca86%
Pedagogika

Pedagogika pracy wykłady

wykłady z pedagogiki pracypoleca86%
Pedagogika

Pedagogika pracy

Ściąga do testu.poleca85%
Pedagogika

Pedagogika pracy - wykłady.

Temat: Aktualne i antycypowane problemy pedagogiki pracy. Pedagogika pracy to jedna z subdyscyplin pedagogicznych. Wyodrębnianie subdyscyplin jest częste. Pedagogika pracy wyodrębniła się w 1972 r. podczas pierwszego posiedzenia Rady Naukowej...poleca85%


poleca83%
Pedagogika

Praca jako najważniejsza wartość człowieka

"Praca wyróżnia człowieka wśród reszty stworzeń - tylko człowiek jest do niej zdolny i tylko człowiek ją wykonuje, wypełniając...