profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Omów średniowieczne style architektonicznepoleca79%
Historia

Style architektoniczne w Średniowieczu

Romański Styl romański przejmuje wiele elementów charakterystycznych ze sztuki wczesnośredniowiecznej, jak np. geometryczną ornamentykę, plecionki, ozdobne motywy zwierzęce. Początkowo (XI w.) rozwiązania konstrukcyjne przeważały nad...poleca76%
Język polski

Romanizm gotyk, styl gotycki, styl romański, style średniowiecza, style w średniowieczu.

ostry, stosowany w konstrukcjach żeber sklepiennych, obramowaniach okien i drzwi. Budowle gotyckie były wysokie, smukłe i strzeliste. Dekoracje architektoniczne - zaprojektowane tak, by optyczniepoleca85%
Język polski

Kultura Średniowiecza.

DUALISTYCZNA Miała charakter duchowny, a potem rycerski. style architektoniczne romański (kamienne, masywne, rola obronna, mało światła) gotycki (katedry, kościoły, strzeliste, smukłypoleca85%
Język polski

Kultura średniowiecza

DUALISTYCZNA Miała charakter duchowny, a potem rycerski. Dwa: style architektoniczne 1. romański (kamienne, masywne, rola obronna, mało światła) 2. gotycki (katedry, kościoły, strzeliste, smukłypoleca90%
Język polski

Czy zgadzasz się z opinią, że średniowiecze było epoką mroczną i ciemną?

. Przykładem popierającym tę tezę jest np. budownictwo średniowieczne. W średniowieczu powstały dwa style architektoniczne : romański oraz gotycki. Budowle reprezentujące te style są podziwiane do dziśpoleca85%
Historia

„Udowodnij tezę – średniowiecze miało charakter uniwersalny”

daty: rozpoczyna go upadek cesarstwa zachodniorzymskiego w 476 r. a kończy odkrycie Ameryki przez Kolumba w 1492 r. W średniowieczu dominującą religią było chrześcijaństwo, a konkretnie katolicyzm