profil

Historia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Omów średniowieczne style architektonicznepoleca79%
Historia

Style architektoniczne w Średniowieczu

Romański Styl romański przejmuje wiele elementów charakterystycznych ze sztuki wczesnośredniowiecznej, jak np. geometryczną ornamentykę, plecionki, ozdobne motywy zwierzęce. Początkowo (XI w.) rozwiązania konstrukcyjne przeważały nad...