profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Nad Niemnem symbolika dwóch mogiłpoleca86%
Język polski

Symbolika dwóch mogił w "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.

Jan i Cecylia byli młodymi ludźmi, którzy bezwzględnie na wszystko chcieli być razem. Przeszkód było wiele jednak największą z nich była różnica klasowa. Cecylia pochodziła z zamożnej rodziny, bogatego rodu, gdzie w ogóle nie było mowy o tym, aby...poleca85%
Język polski

Różne oblicza heroizmu. Symbolika dwóch mogił w "Nad niemnem" (E. Orzeszkowa)

Przytoczone powyżej fragmenty pochodzą z powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Ośrodkiem akcji tej powieści są waśnie między dworem Korczyńskich a zaściankiem Bohatyrowiczów. Niegdyś dwór i zaścianek łączyły silne więzi – pamięć o wspólnych...poleca85%
Język polski

Różne oblicza heroizmu. Symbolika dwóch mogił w "Nad niemnem" (E. Orzeszkowa)

fragmencie powiesci E. orzeszkowej ,, Nad Niemnem '' przedstawione są dwa skrajnie rożne oblicza mogił . W tekście pierwszym mogiła ukazana jest jako spokojna, bezpieczna śmierc, gdzie bohaterowie niepoleca85%
Język polski

Kult mogił w znanych ci utworach Elizy Orzeszkowej.

posłużyła się symbolem mogił . Natomiast w drugim utworze pt.: " Nad Niemnem " pisarka otoczyła wydarzania z 1863r. wielkim szacunkiem i uznaniem. Pisząc o powstaniu nigdy nie posłużyła siępoleca85%
Język polski

Różne oblicza heroizmu. Na podstawie podanych fragmentów „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej wyjaśnij symbolikę dwóch mogił.

W powieści „ Nad Niemnem ” Elizy Orzeszkowej ścierają się poglądy przedstawicieli odchodzącego już romantyzmu i nadchodzącego romantyzmu. Jak to zazwyczaj bywa w historii, jest to także konfliktpoleca85%
Język polski

Różne oblicza heroizmu. Symbolika dwóch mogił w "Nad Niemnem" (E. Orzeszkowa)

W powieści Elizy Orzeszkowej " Nad Niemnem " występują dwie mogiły, które mają ogromne znaczenie w powieści. Są to: mogiła powstańców oraz mogiła Jana i Cecylii. Ważnym motywem akcji wpoleca83%
Język polski

Różne oblicza heroizmu na podstawie opisu dwóch mogił z "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.

domy. W tamtych czasach nie było bowiem dopuszczalne by szlachcianka związała się z chłopem. Osiedlili się w puszczy nad Niemnem i tam założyli rodzinę. Ciężka, wytrwała i mozolna praca sprawiły że