profil

Różne oblicza heroizmu. Na podstawie podanych fragmentów „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej wyjaśnij symbolikę dwóch mogił.

poleca 85% 397 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Eliza Orzeszkowa

W powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej ścierają się poglądy przedstawicieli odchodzącego już romantyzmu i nadchodzącego romantyzmu. Jak to zazwyczaj bywa w historii, jest to także konflikt pokoleń, młodych widzących swoją przyszłość w ideach walki o ojczyznę poprzez ciężką pracę, oraz starych, którzy za młodu walczyli o ojczyznę w sposób, w jaki czynili to romantycy. Postawy te dobrze przedstawiają dwa fragmenty opisujące mogiłę, można by rzec, kluczową „postać” powieści.
Pierwszy fragment opisuję historię rodu Bohatyrowiczów. Historia Jana i Cecylii, protoplastów rodu, zaczyna się w szesnastym wieku od przybycia pary bohaterów na ziemie, które wtedy porastała dzikie lasy, puszcze i knieje. Przez ponad osiemdziesiąt lat pracowali oni ciężko i wytrwale, zamieniając niezamieszkałe i niezdatne do uprawy ziemie w grunty orne i możliwe do zamieszkania obszary. Wiadomo, że Jan był człowiekiem niskiego stanu, natomiast jego ukochana pochodziła z wyższych sfer. Ich miłość zmusiła ich do ucieczki i osiedlenia się w tych stronach. W okresie ich późnej starości w pracy pomagało ich coraz liczniejsze potomstwo. Założenie rodziny, osady zawdzięczali tylko swojej pracy. Ówcześnie panujący król Zygmunt August dowiedziawszy się o ich pracowitości, nadał im szlachectwo w wyrazie szacunku i podziwu dla tego co uczynili. Władca docenił nową wartość jaka wtedy powstała, a mianowicie ciężka pracę dla dobra ojczyzny i przynoszącą bogactwa dla niej. Nadanie nazwiska „Bohatyrowicz”, pokazuję, że nie koncepcja romantyków, w której bohater romantyczny walczy o ojczyznę swoją własną krwią, a nowy bohater pozytywistyczny jest teraz ważny. Mogiła Jana i Cecylii podkreśla znaczenie pracy w życiu człowieka i mówi, że prawdziwe patriotyczne postępowanie to ciężka praca dla ojczyzny.
Druga mogiła jest kurhanem żołnierzy poległych w czasie walk z Rosją. Była to ostatnia bitwa powstania styczniowego, jaka rozegrała się na tych ziemiach. Jej skutki były tragiczne, w mogile znajdują się ciała czterdziestu poległych mieszkańców okolicznych wsi i dworków. Mogiła ta symbolizuje dawane wartości romantyczne. Heroizm walki, sposób w jaki był okazywany patriotyzm. W mogile tej znajdują się ciała osób z różnych warstw społecznych, pokazuje to, że członkowie tamtych wydarzeń walczyli o wspólny cel, solidarnie połączyli swe siły w wspólnej wierze, aby osiągnąć cel. W mogile leżą razem: ojciec Janka, brat Anzela, brat Benedykta. Wszyscy ci ludzie dalej tam spoczywają, bo nikt nie śmie ich wykopać z pochować gdzie indziej, ponieważ każdy ma szacunek dla uczestników powstania i pamięci tamtych wydarzeń. Patriotycznym wydaję się pamiętać o mogile i jej historii. Powstanie styczniowe zmieniło życie bohaterów powieści i to przez nie późniejsze losy potoczyły się tak, a nie inaczej.
Obie mogiły są otoczone czcią i pamięcią żyjących. Przedstawiają głownie wartości epoki. Mogiła Jana i Cecylii przedstawia poglądy pozytywistyczne, natomiast druga mogiła romantyczne. Pozytywni bohaterowie traktują pracą jako możliwość osiągnięcia szczęścia, swego celu w życiu. Krytykują postępowania darmozjadów i pasożytów. Natomiast bohaterowie romantyczni, nie rozumieją idei pozytywizmu. Dla nich heroizmem, nie jest harówka, lecz czyny śmiałe i odważne. Obaj chcą jak najlepiej dla ojczyzny.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata
Gramatyka i formy wypowiedzi