profil

Różne oblicza heroizmu. Na podstawie podanych fragmentów "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej wyjaśnij symbolikę dwóch mogił.

poleca 85% 189 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Powieść E. Orzeszkowej pt. Nad Niemnem pierwotnie miała mieć tytuł Mezalians. Tytuł trafny do utworu bowiem osią fabularna jest historia miłości ludzi pochodzących z rożnych klas społecznych. Autorka jednak przypisała dziele inny tytuł, który związany jest z motywem pochowanych powstańców, którzy walczyli o suwerenności narodu.
Mogiła Jana i Cecylii znajduje sie głęboko w lesie, pokryta jest porastającymi trawami i krzewami. Grób znajdował się na końcu alei, można było tam ujrzeć porastające zborze, rozłożyste grusze i sosny. Położenie to było odzwierciedleniem życia tych dwojga zakochanych ludzi, gdyż byli oni bardzo związani z przyrodą. Grób Jana i Cecylii był zadbany i pamiętano i nim. Był on bardzo ważny dla rodziny Bohatyrowiczów, ponieważ był dowodem dalekiej przeszłości rodu i poświęcenia przodków dla pracy. jan i Cecylia pochodzili z różnych klas społecznych , nie mogli być małżeństwem w swoim środowisku. Wyruszyli razem w poszukiwaniu miejsca, gdzie mogli w szczęściu przeżyć swoje życie. Własnymi słowami zagospodarowali teren puszczy, zbudowali dom, zajęli się rolnictwem. Ciężka praca dawała im szczęście i tak samo wychowali swoje dzieci.Bohatyrowicze kontynuują te tradycję poprzez czerpanie przyjemności z pracy. W tamtych czasach praca odgrywała ważną rolę, była najważniejsza wartością. Uważano, że kto pracuje jest godnym człowiekiem i zasługuje na wiele gdyż potrafi działać i pracować. Praca była także zgodna z programem pozytywistycznym
Mogiła powstańcza to miejsce pochówku 40 powstańców styczniowych , którzy walczyli o wolność dla ojczyzny. To miejsce ostatniej bitwy , gdzie walczyli w spólnej sprawie ludzie z rożnych warstw społecznych także z rodu Bohatyrowiczów i Korczyńskich. Grób ten jest także wtopiony w naturę, dookoła było pełno różnej roślinności. Miejsce to było zaniedbane i nieodwiedzane, gdyż wielu ludzi chciało zapomnieć o wydarzeniach z przeszłości, o wspólnych poświęceniu i bohaterstwie. Mogiła powstańcza jest symbolem walki o dobro ojczyzny. wspólnych ideałów i celów. Podczas powstania zacierały się ślady warstw społecznych , wszyscy byli równi. To także symbol solidarności i patriotyzmu. Takie wartości były ważne dla idei romantycznej.
Mogiły w Nad Niemnem pełnią bardzo ważną funkcję. Autorka przypomina zapomniane wartości jak praca, miłość, równości ludzi, oraz walka o dobro ojczyzny i poświęcenie dla niej. Jak i Cecylia okazali sie bardzo odważni postanawiając zostawić swoją rodzinę , by tylko żyć razem szczęśliwie. Swoja praca i oddaniem wykazali własny heroizm. Bohaterscy okazali sie także powstańcy styczniowi, którzy niepatrząc na dzielące ich stany społe4czne walczyli za ojczyznę , o wspólne dobro. Wspólna idea połączyła oba znane rody. Obie mogiły są symbolami heroizmu, bohaterstwa , męstwa, solidarności ludzi praz miłości i ciężkiej pracy. Te zapomniane cechy powinny być także dla nas priorytetowymi drogowskazami w życiu.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty

Teksty kultury