profil

Teksty 55
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Mowa

polecab/d
Słownik Frazeologiczny

Mowa

poleca22%
Słownik etymologiczny języka polskiego

mowa

1. ‘wypowiadanie czegoś, mówienie’; 2. ‘zdolność mówienia’; 3. ‘sposób mówienia, wymowa’; 4. ‘dłuższa wypowiedź, przemówienie’; 5. ‘język, dialekt’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *mlva ‘wydawanie różnych dźwięków, odgłosów’ > ‘wydawanie jednostajnego głosu, gadanie’ > ‘mowa, mówienie’ – rzeczownik od psłow. *mlviti; w stpol. w XIV-XV w. pierwotnie występowała postać mołvapoleca85%
Psychologia

Nie mów tego, o czym należy milczeć, nie przemilczaj tego, co należy powiedzieć.

Zastanówmy sie nad tematem mojej pracy:'Nie mów tego, o czym należy milczeć, nie przemilczaj tego, co należy powiedzieć'. Będę rozważała nie tylko wartość mowy i milczenia, ale przede wszystkim umiejętność wypowiadania się na określone tematy....poleca85%
Język polski

Dbałość o język polski

Język jest najważniejszym środkiem porozumiewania się, istnieje od zarania dziejów ludzkości. Najstarsze wiadomości historyczne mają formę przekazów ustnych. Język obok muzyki i malarstwa rozwija się jako odrębne narzędzie artystyczne. Rozwija się...poleca85%
Język polski

Mowa i milczenie - rozprawka.

„Nie mów tego, o czym należy milczeć, nie przemilczaj tego, o czym należy powiedzieć” Spróbuję rozważyć sens tego zdania i zastanowić się nad tym, jak ważne jest ono w naszym życiu. Mowa jest bardzo ważną częścią stosunków między ludźmi, ale czy...poleca85%
Psychologia

Psychologia - ćwiczenia.

ZACHOWANIE (behawior) = bodziec – reakcja Dysonans poznawczy – popęd spowodowany poczuciem dyskomfortu, pierwotnie definiowany jako konsekwencja utrzymywania dwóch lub więcej niezgodnych ze sobą elementów poznawczych, następnie określany...poleca89%
Język polski

„Nie mów tego, o czym należy milczeć, nie przemilczaj tego, co należy powiedzieć”

Zacznę od tego , że natura wyposażyła świat żywych istot w rodzaj doznania potrzeby zwierzania się drugiej osobie ze swoich przeżyć życiowych lub przekazania jej czegoś poufnego zwanego przyjaźnią. Jeżeli mój przyjaciel zaufał mi i...poleca85%
Pedagogika

Rozwój procesów poznawczych

Termin „poznawczy”, wywodzi się od łacińskiego cognosco (wiedzieć). Procesami poznawczymi nazywa się wszystkie te czynności psychiczne, które służą człowiekowi do uzyskania orientacji w otoczeniu. Dzięki nim jednostka może zdobywać...poleca85%
Język polski

Obrona postawy Ebenezera Scrooge'a

Celem wygłoszenia mojej mowy jest obrona postawy Ebenezera Scrooga jako skąpego,złoślwego, bezlistosnego i chytrego człowieka. Cechy charakteru glownego bohatera powiesci mogly uksztaltowac sie we wczesnym etapie socjalizacji w rodzinie. Nie da...poleca87%
Psychologia

Świadomość

PRACA NA TEMAT ŚWIADOMOŚCI CZŁOWIEKA W POJĘCIU PSYCHOLOGICZNYM.poleca85%
Psychologia

Psycholingwistyka

Psycholingwistyka Psycholingwistyka jest dziedziną nauki z pogranicza psychologii i lingwistyki. Jej przedmiot stanowi badanie językowego funkcjonowania człowieka w aspekcie wpływu czynników psychologicznych. Funkcjonowanie językowe obejmuje...poleca85%
Język polski

"O miłości ku ojczyźnie"

Drodzy Rodacy! Zebraliśmy się tu,aby uczcić i upamiętnić ten szczególny dzień,jakim był i jest Dzień Odzyskania Niepodległości. Dziś,obchodząc to święto,jako zjednoczony lud,należałoby połączyć się w jedno i razem zadbać o to,aby...poleca85%
Pedagogika

Omówienie właściowości mowy dziecka przedszkolnego

OMÓWIENIE WŁAŚCIWOŚCI MOWY DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO W ciągu okresu przedszkolnego dziecko stopniowo poszerza swój słownik i operuje coraz sprawniej regułami fonetyki i gramatyki języka. W rezultacie, w wieku 6-7 lat posługuje się swobodnie...poleca85%
Psychologia

Psychologia

1. PSYCHOLOGIA JAKO NAUKA O PSYCHICE I CZYNNOŚCIACH LUDZKICH PRZEDMIOT I ZADANIA PSYCHOLOGII jest to nauka o czł. i jego zachowaniu,nauka o duszy i psychice czł. jakie narzędzia rządzą ludzką duszą. W 1879r wyodrębniła się jako samodzielna...poleca90%
Pedagogika

Procesy percepcyjno – poznawcze odpowiedzialne za odbiór i przetwarzanie informacji

Procesy percepcyjno – poznawcze odpowiedzialne za odbiór i przetwarzanie informacji 1. Orientacja w czasie - dzieci żyją chwilą, tu i teraz - dziecko potrafi sobie przypomnieć jakieś wydarzenie z przeszłości ale nie potrafi powiedzieć kiedy...poleca85%
Pedagogika

Charakterystyka dyslali

Charakterystyka dyslalii Termin dyslalia ( z greckiego dys -zaburzenie; lalia - mowa) to ogólne pojęcie stosowane przy określeniu różnych postaci wad wymowy. Według Ireny Styczek dyslalia ( alalia ) to opóźnienie w przyswajaniu sobie...poleca85%
Psychologia

Zagadnienia z psychologii.

Psychologia- dziedzina wiedzy, zajmuje się człowiekiem jako jednostką, indywidualistą, bada jego zachowanie w warunkach zewnętrznych, w relacjach z otoczeniem. Każdy człowiek dąży do zaspokojenia potrzeb biologicznych i psychologicznych....poleca85%
Język polski

Recenzja książki J.Miodka "Rozmyślajcie nad mową!"

Nie jestem autorytetem w dziedzinie języka polskiego, ani nie przepadam za wywodami prof. Miodka na temat poprawności językowej. Przypadkowo sięgnęłam po ,,Rozmyślajcie nad mową!1” i przyznaję, zostałam pozytywnie zaskoczona. Książka...poleca85%
Język polski

Przemówienie na koniec gimnazjum

Szanowna Pani Dyrektor, Drodzy Nauczyciele, Rodzice oraz Wy, moje Koleżanki i Koledzy ! Dziś jest ten dzień. Dzień na który większość z nas czekała. Dzień w którym po raz ostatni w spotykamy się w sali gimnastycznej w takim składzie....poleca85%
Język polski

Mowa Antygony do Kreona

Kreonie, władco Teb, najwyższy spośród ludzi naszych granic! Przychodzę, by w imię bogów, którym od wieków składamy cześć i los nasz poświęcamy, przypomnieć Ci o twych obowiązkach wobec Zeusa! Przychodzę z prośbą o pozwolenie na godny pogrzeb...poleca85%
Psychologia

Psychologia rozwoju człowieka

ISTOTA ROZWOJU - istotą rozwoju są zmiany - psychologia rozwojowa zajmuje się ontogenezą od chwili poczęcia aż do śmierci, rejestruje zmiany, docieka przyczyn, źródeł - psychologia rozwoju bada i postęp i regres RODZAJE ZMIAN...poleca84%
Język polski

Przemówienie oskarżające Kreona!

Niedawno doszło do konfliktu pomiędzy Antygoną i Kreonem. Polinejkes, brat Antygony najechał na Teby, ponieważ został podle oszukany przez swojego brata Eteoklesa. Król Teb- Kreon wydał zakaz pochowania zwłok potencjalnego zdrajcy. Antygona nie...poleca84%
Język polski

Mowa pozornie zależna - ćwiczenie

Edward Antoni Ziembowicz, drobny rolnik spod Chełmowic, przysiadł na błotniku Ursusa. Spojrzał spod oka na rozciągające się przed nim wielkie pole ziemniaków. Błogi uśmiech pojawił się na jego twarzy, kiedy pomyślał, ile ton kartofli uda mu się w...poleca84%
Język polski

Gatunki literackie oświecenia - bajka, satyra, poemat historyczny, powieść, sielanka.

Bajka - krótka pouczająca powiastka, najczęściej wierszowana z łatwo uchwytnym morałem, często posługująca się alegorią zwierzęcą (uniwersalne sytuacje i typowe postawy przedstawione są w niej przy pomocy zwierzęcych bohaterów uosabiających...poleca83%
Język polski

Przemówienie

Szanowna Pani, Drodzy koledzy i koleżanki Spotkaliśmy się tu dzisiaj abym mogła przedstawić Wam dlaczego jestem dumna z tego, że jestem Polką. W swoim przemówieniu zawarłam najważniejsze dla mnie argumenty potwierdzające to. Głównym powodem...poleca80%
Psychologia

Procesy poznawcze- ściąga z psychologii

Mowa-to system znaków służących do porozumiewania się przedstawicielom jednego gatunku. Człowiek jest jedyna istotą która posługuje się mowa werbalna. Do mowy pozawerbalnej zaliczamy:mimike, pantomimike, gesty, intonacje głosu. Stosunek...poleca84%
Język polski

Oskarżam Balladynę o popełnienie licznych zbrodni ( Przemówienie )

Droga klaso ! Powodem , dla którego wygłaszam owe przemówienie jest przekonanie was o słuszności oskarżenia Balladyny za liczne zbrodnie, których się dopuściła. Czy istnieją powody, dla których warto popełniać zabójstwo ? Czy morderstwa...poleca84%
Język polski

Matura ustna - opracowane pytania z Oświecenia.

Opracowane pytania na mature ustna (XVIII LO, Wrocław, 2002) - Oświecenie OŚWIECENIE Poprzednia epoka wywodziła swą nazwę od klejnotu, ich następcy wzięli nazwę od światła. I taka była filozofia nowej epoki: oświecenia, rozumu,...poleca90%
Język polski

„Nie mów tego, o czym należy milczeć, nie przemilczaj tego, o co należy powiedzieć”

„Nie mów tego, o czym należy milczeć, nie przemilczaj tego, o co należy powiedzieć”- zdanie bardzo mądre, tylko niestety niejednoznaczne, ponieważ musimy sobie odpowiedzieć, co należy przemilczeć a co powiedzieć? Mowa jest bardzo...poleca85%
Psychologia

Zapamietywanie a emocje mowy i myślenia

W trakcie całego życia człowieka istotną cechą kształtującą jego osobowość, wykształcenie, wspomnienia jest niewątpliwie proces zapamiętywania. Ponadto, uwzględniając inne kryteria, wyróżniamy pamięć obrazową, słowną, logiczną itd. Psycholodzy...poleca89%
Psychologia

Opóźniony rozwój mowy a upośledzenie umysłowe

Ogromny wpływ na prawidłowy rozwój osobowości dziecka ma kształcenie mówienia tj. umiejętności komunikowania się za pomocą przekazu werbalnego. Na bazie materiału językowego dziecko konkretyzuje wytwory i przebiegi swoich myśli, uczuć i...poleca91%
Pedagogika

Zjawisko zaburzeń mowy

Praca do wglądu i do zapoznania się z tematem proszę nie używać jako swoistej pomocy dydaktycznej polegającej na skopiowaniu całego tekstupoleca85%
Język polski

Przemówienie o sensie miłości

Miłość jest największym sensem istnienia” jako to mówił Ernest Hemingway. Romantyczna, szalona, występna, miłość nie jedno ma imię. Tylko czym ona jest? Grą hormonów, chemią która wytwarza nasz organizm? Ile ludzi tyle definicji. Rano wstajesz z...poleca89%
Pedagogika

Etapy rozwoju mowy

Okresy rozwoju mowy W rozwoju mowy wyróżnić można następujące okresy: - okres melodii, zwany także przygotowawczym, - okres wyrazu (1 - 2), - okres zdania (2 – 3), - okres swoistej mowy dziecięcej (3 – 7) OKRES MELODII...poleca85%
Socjologia

Charles Horton Cooley

Charles H. Cooley nazywany jest jednym z ojców psychologicznego, humanistyczne-go nurtu w światowej socjologii. W swej twórczości poruszał problemy społeczeństwa, jed-nostki, rozwoju osobowości, analizy grup pierwotnych i. in. Będąc zarówno...poleca85%
Język polski

Scharakteryzuj gatunki uprawiane w literaturze renesansowej.

Literatura jako całość dzieli się na trzy główne rodzaje literackie: • lirykę, obejmującą utwory pisane wierszem, których treścią są przeżycia i stany wewnętrzne, uczuciowe wyrażane przez podmiot liryczny; • epikę, obejmującą utwory pisane...poleca85%
Język polski

Nie mów tego, co należy przemilczeć... Nie przemilczaj tego co należy powiedzieć... - Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem??

Moim zdaniemstwierdzenie "nie mów tego co należy przemilczeć, nie przemilczaj tego co należy powiedzieć" zawarte w temacie naszej rozprawki jest słuszne. Myślę tak, ponieważ słowa są jak kamienie: rzuconych raz nie da się cofnąć, a ranią,...poleca85%
Język polski

Przemówienie skierowane do dziadków w związku z ich jubileuszu

Szanowni Jubilaci! Kochani dziadkowie ! Cieszę się bardzo, mogę wyrazić Wam, Kochani Dziadkowie, najszczersze życzenia z okazji tak wspaniałego jubileuszu Waszego małżeństwa. W imieniu całej, zgromadzonej tu tak licznie rodziny, życzę Wam Kochani...poleca86%
Pedagogika

Jąkanie, giełkot, logofobia, objawy niepłynności mówienia

Jąkanie to patologiczna zdolność mówienia i reakcje jej towarzyszące : • sygnały drgania ciała – drganie wargi • współruchy – mimika twarzy Osoba jąkająca się, jest świadoma tego że się jąka. Objawy niepłynności mówienia : • powtarzanie...poleca85%
Pedagogika

Logopedia

treść w załącznikupoleca86%
Język polski

Tolerancja - przemówienie

Każdy z nas zapewne zauważył, ze ludziom brakuje tolerancji. Zjawisko to zmusiło mnie do wygłoszenia przemówienia na ten właśnie temat. Na początku spróbujmy się zastanowić nad tym co to właściwie jest tolerancja? W moim mniemaniu jest to...poleca85%
Język polski

Przemówienie inaugurujące Światowy Dzień Pokoju

Droga Młodzieży! Spotykamy się dziś, 13.07.2003 roku podczas corocznej inauguracji Światowego Dnia Pokoju. Cieszy mnie fakt, iż zebraliście się tak licznie, co świadczy o waszym poparciu dla pokoju na świecie. Pragnę zwrócić Waszą uwagę na...poleca86%
Język polski

"Sztuka przekonywania-czy lato jest najlepszą porą roku?" (mowa)

(z góry sory za błędy ortograficzne i literówki :) ) Nie! Lato nie jest najlepsza porą roku! Aby wam to udowodnić przedstawię argumenty. Pierwszym potwierdzającym tętezę punktem jest t, iż wakacje musimy niekiedy spędzać z członkami rodziny...poleca86%
Język polski

Mowa w obronie Sokratesa

MOWA W OBRONIE SOKRATESA Drodzy obywatele. Zebraliśmy się tutaj, aby rozpatrzeć sprawę dotyczącą Sokratesa. Ja nazywam się Platon, a moim zadaniem jest bronić jego dobrego imienia oraz rozpatrzyć tę sprawę z innego punktu widzenia, gdyż każdy...poleca85%
Język polski

Przemówienie zwolennika reform w XVII wiecznej Polsce.

Wysoki senacie, szanowni goscie i wszyscy zgromadzeni tutaj. Korzystajac z prawa glosu chcialbym przyblizyc panstwu problem naszej Polski, a takze pokazac, ze krajowi potrzebny jest szereg reform, aby w koncu zylo nam sie lepiej. Jezeli nie...poleca85%
Socjologia

Komunikowanie społeczne

DEFINICJE I MODELE KOMUNIKOWANIA 1. Komunikowanie – jest symboliczną interakcją pomiędzy ludźmi, którzy są świadomi swojej obustronnej obecności. 2. Komunikowanie wg Gładowskiego – to dynamiczny proces, polegający na wymianie tzn. wysyłaniu i...poleca89%
Język polski

Mowa do wygłoszenia o patriotyzmie i jego znaczeniu dla młodych ludzi

Stoję tu przed Wami i zastanawiam się. Ile dla Was znaczy Ojczyzna? Czy hasło „patriotyzm” nie jest tylko pustym wyrazem, frazesem bez znaczenia. Bo nie można nazywać się patriotą, kiedy dla Ojczyzny nie robi się nic. I z tego miejsca pytam się...poleca85%
Język polski

Przemówienie do rządzących krajem zaczynające się od cytatu z pieśni Jana Kochanowskiego "Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie"

„Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie…”! Panie prezydencie, panie premierze, panie posłanki i panowie posłowie! Czy zastanawialiście się nad sytuacją w naszym kraju? Dawniej Rzeczpospolita była o wiele wspanialsza. Kiedy połączyliśmy się z Litwą i...poleca83%
Język polski

Przemówienie do uczniów z klasy, aby staranniej przygotowywali sie do lekcji.

Drodzy koledzy i koelżanki! Zwracam sie do Was z prośbą, abyście staranniej przygotywywali sie do lekcji. Dzieki temu zdobędziecie pozytywne oceny. Systematyczne i dokładne odrabianie prac domowych polepszy Wam opinie, a...poleca84%
Język polski

Przemówienie na zakończenie gimnazjum

Szanowna Dyrekcjo! Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy! Koleżanki i Koledzy! Po raz ostatni zebraliśmy się tutaj, aby uroczyście zakończyć te trzy lata spędzone razem w gimnazjum, aby jeszcze tylko raz popatrzeć na tę szkołę, nauczycieli, znajomych....