profil

mowa

poleca 22% 19 głosów

1. ‘wypowiadanie czegoś, mówienie’; 2. ‘zdolność mówienia’; 3. ‘sposób mówienia, wymowa’; 4. ‘dłuższa wypowiedź, przemówienie’; 5. ‘język, dialekt’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *mlva ‘wydawanie różnych dźwięków, odgłosów’ > ‘wydawanie jednostajnego głosu, gadanie’ > ‘mowa, mówienie’ – rzeczownik od psłow. *mlviti; w stpol. w XIV-XV w. pierwotnie występowała postać mołva

poleca b/d
Podoba się? Tak Nie