profil

Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Kultura późnego średniowiecza

poleca62%
Historia

Kultura późnego średniowiecza w Polsce

W XV wieku doszło w Polsce do pełnego rozkwitu kultury średniowiecznej. W zakresie kultury duchowej należy odnotować rozwój szkolnictwa. Liczbę szkół parafialnych w owym okresie można szacować na 300. Po krótkotrwałej przerwie w 1400 roku wznowił działalność uniwersytet w Krakowie. W 1397 roku papież wydał zgodę na utworzenie wydziału teologii na tym uniwersytecie. Do najwybitniejszych uczonych wykładających na owej uczelni należeli: prawnik Stanisław ze Skalbmierza, Paweł Włodkowic,...poleca84%
Historia

Kultura późnego średniowiecza

Kultura późnego śedniowiecza - W XV w. rozwijała sie wymiana handlowa z krajami Bliskiego Wschodu na handlu ktore bogaciły się przede wszytkim miasta północnych Włoch: Wenecja, Florencja, Mediolan, Genua, i Piza. - Budowle stylu gotyckim...poleca85%
Historia

Opisz i oceń zmiany, które nastąpiły w kulturze Europy Zachodniej w okresie późnego średniowiecza.

Opisywane przeze mnie zmiany obejmą późne średniowiecze czyli XIV i XV w. w Europie Zachodniej kończąc na wschodzie, na Niemczech. Opiszę zmiany w kulturze czyli sztuce, literaturze oraz zmiany w społeczeństwie mające wpływ na kulturę....poleca84%
Historia

Kultura Europejskiego średniowiecza

1. Społeczeństwo i gospodarka w Polsce dzielnicowej: -wzrost zanaczenia kościoła, ożywienie życia zakonnego, -w zakonach pisano i przechowywano dokumenty, -kolonizacja wewnętrzna - dobrze rozwijała gospodarkę, -XII i XIII wiek nowe sposoby...