profil

Opisz i oceń zmiany, które nastąpiły w kulturze Europy Zachodniej w okresie późnego średniowiecza.

poleca 85% 184 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
św AugustynOpisywane przeze mnie zmiany obejmą późne średniowiecze czyli XIV i XV w.
w Europie Zachodniej kończąc na wschodzie, na Niemczech. Opiszę zmiany w kulturze czyli sztuce, literaturze oraz zmiany w społeczeństwie mające wpływ na kulturę. Pod koniec średniowiecza zaczynają się pojawiać tendencje odrodzeniowe.
W późnym średniowieczu zaczęły upadać ideały rycerskie. Było to spowodowane tym,
że rzemiosło żołnierskie stawało się zajęciem dla zawodowych żołnierzy. Wprowadzenie broni palnej spowodowało zmniejszenie liczby ciężkozbrojnej jazdy. Natomiast wprowadzenie artylerii spowodowało upadek znaczenia zamków obronnych, a szlachta zaczęła budować nowe siedziby, bardziej wygodne i okazalsze. Szlachta zajęła się także pomnażaniem majątków zamiast doskonaleniem sztuki wojennej. Te zmiany spowodowały upadek idei krucjat, a tym samym upadek znaczenia zakonów rycerskich. We Włoszech rozpoczęły się zmiany kulturowe. Było to powiązane z przeniesieniem siedziby papieża do Awinionu. Na północy kraju nastąpił rozwój stanu mieszczańskiego dzięki wymianie handlowej z Bliskim Wschodem oraz operacjom bankowym. Włoskie rody np. florenccy Medyceusze mające duże wpływy w miastach były znawcami sztuki i zajmowały się mecenatem artystycznym. Do tej pory centrami kulturowymi były zakony i siedziby biskupstw ze względu na wykształcenie jakie posiadali duchowni. Wraz z rozwojem handlu i rzemiosła, a także zwiększonym dostępem do nauki rozwinęło się piśmiennictwo w językach narodowych. Nowością było pojawianie się języków narodowych w twórczości np. w „Wielkim testamencie” Villona, który został napisany po francusku. Dante Alighieri napisał po włosku swoją „Boską Komedię”. Nadal jednak dominowała łacina jako język liturgiczny i administracyjny. Na uniwersytetach rozpoczęto nauczanie języków starożytnych, przede wszystkim greki. Było to spowodowane nawiązaniem kontaktów podczas krucjat z posługującym się greką cesarstwem bizantyjskim. Poznając grekę i kulturę cesarstwa opartą na antycznych tradycjach, przenoszono zainteresowanie antykiem do Europy, przede wszystkim do Włoch. Tym samym zaczął się pojawiać humanizm – zainteresowanie człowiekiem i jego sprawami. Filozofią Arystotelesa interesował się Tomasz z Akwinu, a św. Augustyn nawiązywał do nauk Platona. Zmiany w sposobie postrzegania Boga zmieniły się także pod wpływem licznych wojen oraz epidemii dżumy. Ludziom nie starczało już tłumaczenie całego zła i cierpień jako kary od Boga. Zaczęto racjonalniej patrzeć na świat i kierować się ku możliwościom człowieka. Również w sztuce pojawiły się zmiany. Rzeźba w późnym średniowieczu przestała być tylko częścią architektury, a stała się samodzielnym dziełem. Najczęściej artyści przedstawiali typowe dla średniowiecza tematy jak piety, Chrystusa Ukrzyżowanego czy Madonnę z Dzieciątkiem. Pojawienie się rzeźb przedstawiających Madonnę było spowodowane rozwijaniem kultu maryjnego. Rzeźby stawały się bardzo realistyczne i nie przypominały tych ze sztuki romańskiej. Również malarstwo przeżywało swój rozkwit. Na obrazach zaczynają się pojawiać postacie fundatorów, a także fragmenty krajobrazów i pomieszczeń. W Niderlandach rozpoczęły się zmiany w technice malarskiej np. zastosowanie skróconej perspektywy, wprowadzenie farb olejnych. W późnym średniowieczu zaczęła zanikać anonimowość twórców, gdyż nie tylko idee, lecz także nazwisko twórcy było już ważne.
Zmiany w XIV i XV w. prowadziły do rozwoju myśli humanistycznej oraz pełniejszego zaczerpnięcia z dorobku starożytnych Greków i Rzymian. Mieszczaństwo bogaciło się i zaczęło odgrywać duża rolę w świecie sztuki biorąc na siebie rolę mecenasów. Zmiany społeczne doprowadziły do zmian w światopoglądzie współczesnych i rozwoju myśli humanistycznych, które zostały rozwinięte w renesansie. Zmiany w sztuce następowały we Włoszech oraz w Niderlandach zupełnie niezależnie od siebie. Natomiast rzeźba stała się realistyczna i zaczęła występować jako oddzielne dzieło. W piśmiennictwie języki narodowe zaczęły odgrywać znaczącą rolę.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty