profil

Kultura Europejskiego średniowiecza

poleca 84% 675 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Społeczeństwo i gospodarka w Polsce dzielnicowej:
-wzrost zanaczenia kościoła,
ożywienie życia zakonnego,
-w zakonach pisano i przechowywano dokumenty,
-kolonizacja wewnętrzna - dobrze rozwijała gospodarkę,
-XII i XIII wiek nowe sposoby uprawy ziemi,
-rozwój gospodarki towarowej,
Zygfryd von Feuchtwangen - wielki mistrz krzyżacki przeniusł ich stolicę do Malborka.

2. Kultura pełnego sredniowiecza. Średniowieczne ideały i wartości:
-1476 rok - upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego
-1453 rok - upadek Konstantynopola
-teocentryzm
-memento mori - pamiętaj o śmierci; ars morienti - sztuka umierania; dance macabr - taniec śmierci,
-XII wiek dzięki Karolowi Wielkiemu rozwój szkolnictwa,
-Padwa, Oxford - uniwersytety,
-nowe kierunki studiów,
-nauka pisania i czytania osób świeckich,
-zakony kontemlacyjne,
-XII wiek ruch dobrowolnego ubóstwa na rzecz kontemplacji i życia w biedzie

FILOZOFIA
- Św. Augustyn - filozofia dramatyczna, angustynizm (wiara, nadzieja i miłość)
- Pierve Abelart - ogłosił własną interpretację Trójcy Świętej,
- Św. Franciszek z Asyżu - rozdawał swój majątek biednym, uważał, ze zwierzęta są naszymi najlepszymi przyjaciółmi (najmniejszymi braćmi).

ARCHITEKTURA
- romańska - pomiędzy XI, a XII wiekiem walka dobra ze złem,
- gotycka - witraże, katedra Noterdam w Paryżu, kościół Mariachi w Krakowie, ratusze,
- malowidła na scianach, filarach, zdobiono też ołtaże sceną z Biblii.

3. Kultura późnego średniowiecza. Rozwój miast i mieszczaństwa:
- XI wiek rozwój gospodarki,
- bankierzy, kupcy - najwyższa warstwa społeczna
- prawo obowiązywało społeczeństwo,
- prawo przymusu drogowego.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta