profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Historia pojęcia społeczeństwa obywatelskiegopoleca85%
Politologia

Społeczeństwo obywatelskie

W tradycji myśli politycznej społeczeństwo obywatelskie było rozumiane jako pewien ideał porządku społecznego. Pojęcie to nie jest samoistne ani jednoznaczne. W myśli Arystotelesa s.o. było obecne jako “koinonia politike” (rzym. odpowiednik-...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Czy warto budować społeczeństwo obywatelskie w Polsce?

Społeczeństwo obywatelskie to rodzaj społeczeństwa demokratycznego, w którym obywatele świadomie uczestniczą w życiu publicznym, są aktywni i odpowiedzialni oraz posiadają zdolność samoorganizacjipoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Scharakteryzuj współczesne społeczeństwo obywatelskie, uwzględniając po dwa pozytywne i negatywne aspekty jego funkcjonowania. Wymień i omów po dwa czynniki społeczno-ekonomiczne, polityczne i historyczne utrudniające tworzenie społeczeństwa o

Społeczeństwo obywatelskie to samoorganizująca się zbiorowość, ukształtowana dzięki działalności różnych instytucji życia publicznego (media, organizacje). Jego cechą charakterystyczną jestpoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Podział społeczeństwa na grupy społeczne i Społeczeństwo obywatelskie.

ludzie często zmieniają klasy, trudniej dokonać klasyfikacji. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Postawa- zachowanie człowieka wobec przedmiotu, zjawiska, zdarzenia Postawa obywatelska-prawidłowe zachowaniapoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Czy społeczeństwo polskie jest społeczeństwem obywatelskim

obywatelskie jest niezależne od instytucji państwowych. Społeczeństwo polskie jest społeczeństwem aktywnym. Świadczy o tym zarówno udział w życiu politycznym w Polsce jak i duża ilość wszelkiego rodzaju stowarzyszeń, fundacji i organizacji.poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Jakie działania powinno podjąć państwo i spółeczeństwo, aby stworzyć społeczeństwo obywatelskie?

Społeczeństwo obywatelskie , to takie społeczeństwo , które jest aktywne, zdolne do samoorganizacji oraz wyznaczania sobie konkretnych celów. Są to przede wszystkim różnego rodzaju instytucje