profil

Politologia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Historia pojęcia społeczeństwa obywatelskiegopoleca85%
Politologia

Społeczeństwo obywatelskie

W tradycji myśli politycznej społeczeństwo obywatelskie było rozumiane jako pewien ideał porządku społecznego. Pojęcie to nie jest samoistne ani jednoznaczne. W myśli Arystotelesa s.o. było obecne jako “koinonia politike” (rzym. odpowiednik-...