profil

Czy warto budować społeczeństwo obywatelskie w Polsce?

poleca 85% 590 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Społeczeństwo obywatelskie to rodzaj społeczeństwa demokratycznego, w którym obywatele świadomie uczestniczą w życiu publicznym, są aktywni i odpowiedzialni oraz posiadają zdolność samoorganizacji. Ograniczona jest ingerencja władzy politycznej w życie obywateli. Idea społeczeństwa obywatelskiego była znane już w czasach starożytnych i w nieco zmienionej formie dotrwała do dziś.
Społeczeństwo obywatelskie jest strukturą złożoną i odzwierciedla ludzkie cele zainteresowania, dążenia…
Niesie ze sobą zarówno wiele plusów jak i minusów, jednak myślę ze wiele więcej jest tych pierwszych.
Społeczeństwo obywatelskie jest obszarem, w którym niezależne, aktywnie poszukujące swojego miejsca jednostki zawiązują umowy, podejmują różne działania, organizują się. Zdarza się ze powstałe organizacje dążą do przejęcia władzy w państwie, inne z kolei mają na celu np. pomoc chorym dzieciom, ochronę przyrody (np. Greenpeace) czy tez cele edukacyjne lub religijne. Uważam że ważne jest aby tworzyć społeczeństwo obywatelskie w Polsce gdyż obywatele jednocząc się w takim społeczeństwie zaspokajaą potrzeby indywidualne i grupowe. więzi służących współdziałaniu jednostek
Ma ono znaczący wpływ na obyczaje i moralną wrażliwość obywateli, rozwija szczególne umiejętności, w tym np. zdolność pokojowego rozwiązywania konfliktow, umiejętność negocjacji, gotowość do ustępstw, poszanowanie wspolnych reguł gry. Innymi plusami wynikającymi z tworzenia społeczeństwa obywatelskiego jest obrona obywateli przed nadużyciami władzy czy umocnienie w postawie człowieka odpowiedzialności za swoje otoczenie. Buduje ono nawyk współdziałania i dzieki temu wzmacnia wzajemne zaufanie oraz zdolność bardziej efektywnego komunikowania.
Społecz. budzi w człowieku świadomość uczestnictwa w społeczeństwie i wynikające stąd poczucie odpowiedzialności, uznanie i wypełnianie obowiązków wobec państwa, społeczeństwa oraz jego członków. Społeczeństwo rodzi się samo z potrzeb ludzi jednak panstwo może stwarzac warunki do jego rozwoju np. wzmacniając wladze lokalne, do których organizacje mają lepszy dostęp..
Uważam że warto budować społeczeństwo obywatelskie w Polsce gdyz przynosi ono wiele korzyści, ma wpływ na życie obywateli i rozwija w nich wazne cechy dzieki którym mogą aktywnie uczestniczyc w zyciu społecznym. Dziś niezbędne jest powstanie w Polsce nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, przy zachowaniu świadomości narodowej i wykorzystaniu cennych tradycji narodowych.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata