profil

Jakie działania powinno podjąć państwo i spółeczeństwo, aby stworzyć społeczeństwo obywatelskie?

poleca 85% 190 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Społeczeństwo obywatelskie, to takie społeczeństwo, które jest aktywne, zdolne do samoorganizacji oraz wyznaczania sobie konkretnych celów. Są to przede wszystkim różnego rodzaju instytucje, organizacje, stowarzyszenia, które nie są zależne od państwa. Podstawową cechą społeczeństwa obywatelskiego jest świadomość jego członków potrzeb wspólnoty oraz dążenie do ich zaspokajania, czyli zainteresowanie sprawami społeczeństwa oraz poczucie odpowiedzialności za jego dobro. W dalszej części pracy przedstawię jakie działania powinno podjąć państwo, a jakie obywatele w celu stworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
Państwo powinno pomóc ludziom w zakładaniu różnego rodzaju stowarzyszeń, fundacji poprzez tworzenie jasnych i zrozumiałych ustaw prawnych. Owszem, tworzone są różne fundacje, jednakże uważam, że ich ustawy nie są zrozumiałe dla wszystkich obywateli. Pisząc, czy też układając rozporządzenia dla danego związku powinny być one napisane językiem prostym i zrozumiałym. Nieprzestrzeganie prawa i brak chęci na zakładanie takich jednostek przez obywateli głównie wynika z jego niezrozumienia. Dzięki tym organizacjom ludzie mogą się zrzeszać między sobą. Władza, czyli państwo powinno ułatwiać swoim podopiecznym tę czynność. Może to osiągnąć właśnie poprzez zrozumiałe ustawy i przepisy.
Drugim działaniem, jakie powinno podjąć państwo jest podawanie prawdziwych informacji. Technologia jest tak bardzo rozwinięta, że nie ma problemu w ich przekazaniu. Większość ludzi posiada telewizor, radio, czy też Internet. Jeśli nie wszystkie, to na pewno jedno z tych urządzeń gości w ich domu. Jeżeli nie mają nawet jednego z nich, to jest jeszcze ‘wszechwiedząca’ prasa. Problem polega na tym, że jednostki państwa nie zawsze mówią prawdę lub zatajają niektóre wiadomości, tym samym wprowadzając obywateli w błąd. Wydaje im się, że są to zbędne informacje, natomiast w życiu codziennym okazuje się, że są dość ważne. Utrudnia to relacje między władzą, a ludźmi oraz ogranicza zaufanie społeczności do państwa. To nie o to chodzi w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Te dwa organy powinny się uzupełniać, mieć do siebie zaufanie i pomagać sobie, jednak zatajanie pewnych informacji do tego nie prowadzi. Państwo powinno być otwarte i uczciwe w stosunku do podwładnych, jednak w rzeczywistości tak nie jest. Myślę, że każdy ma prawo wiedzieć, co aktualnie dzieje się na świecie.
Społeczeństwo ma też pewne zobowiązania dotyczące utworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Między innymi powinno brać czynny udział w wyborach. Tym samym przyczyniają się do stworzenie mocnej, stabilnej Polski, jednocześnie prowadzi to do umocnienia tego społeczeństwa. Jednak duża część Polaków wychodzi z założenia, że ich głos nie ma większego wpływu na efekt końcowy głosowania. Otóż nie! Czasami taki jeden, pozornie nie mający wpływu, oddany głos może zaważyć nad losami państwa, a zarazem na próbie stworzenia, bądź umocnienia społeczeństwa obywatelskiego. Obecność na wyborach potwierdza naszą odpowiedzialność, jaką czujemy wobec państwa. Pokazuje, że nie jesteśmy obojętni w stosunku do niej. Powinniśmy być aktywni, co sprzyja komunikacji między nami, jednak nie wszyscy wykazują chęć w jednoczeniu się i tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.
Zbiorowość ludzka powinna również dać coś od siebie, a nie tylko wymagać od państwa. Mam na myśli wywiązywanie się z obowiązków obywatelskich, czyli między innymi z płacenia podatków, ochrony środowiska, obrony kraju itp. Przestrzegając wyżej wymienione ustawy nie narażamy się na konsekwencje, związane z ich nieprzestrzeganiem. Jednocześnie nie wchodzimy w konflikt z państwem, co nie zakłóca naszych relacji z nim. Może to prowadzić do zbliżenia się i zacieśnienia więzi pomiędzy państwem, a społeczeństwem. Jest to dobre posunięcie, prowadzące do stworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Niestety nie wszystkie działania obywateli prowadzą do tego. Niektórzy nie przestrzegają swoich podstawowych obowiązków. W wyniku tego nie jest możliwe pełne utworzenie społeczeństwa obywatelskiego.
Podsumowując, powstanie społeczeństwa obywatelskiego jest możliwe tylko za porozumieniem obu stron. Bez obopólnej współpracy nie dojdziemy do wyznaczonego celu. Państwo i jego obywatele powinni się wzajemnie uzupełniać i wspierać. Jest to bardzo ważne, aby powstało takie społeczeństwo obywatelskie, z którego wszyscy będą zadowoleni.Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata