profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Daniel Bellpoleca86%
Socjologia

Społeczeństwo informacyjne

W poł. lat 60-tych rząd Japonii zaangażował dla celów planowania gospodarczego grupę ekspertów, której zadaniem było zbadanie ówczesnych trendów rozwoju społeczeństwa japońskiego. W raporcie wydanym w 1966 r. użyli oni sformułowania "społeczeństwo...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Grupa społeczna i społeczeństwo

GRUPA SPOŁECZNA- pewna liczba osób, przynajmniej trzy powiązane systemem stosunków uregulowane przez instytucje posiadające pewne wspólne wartości i oddzielone od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności. Jest to zbiór ludzi powiązanych system...poleca85%
Komunikacja społeczna

Społeczeństwo informacyjne

takie społeczeństwo , gdzie używa się powszechnie komputerów i technik z nimi związanych. Poprzez oglądanie telewizji, korzystanie z Internetu, słuchanie radia i czytanie gazet dowiadujemy się, copoleca85%
Dziennikarstwo

Użytkownicy informacji - praca na bibliotekoznawstwo

praca w załączniku. W zasadzie bardziej na polonistykę, ale niestety tego kierunku nie można wybrać w opcjach (co za farsapoleca85%
Finanse i bankowość

Kapitał ludzki innowacyjność społeczeństwo informacyjne „Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój gospodarczy regionu”

bezrobociem dla każdego z krajów UE. 3. Społeczeństwo informacyjne Pojęcie „ społeczeństwo informacyjne \" po raz pierwszy pojawiło się na początku lat 60. ubiegłego stulecia. W 1963poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

System społeczny i społeczeństwo globalne oraz teoria socjologa Herberta Marshalla Mc Luhana

nieodzowne i może odegrać pozytywną rolę. Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to też zjawisko prawne 1. Rys Historyczny Dawno, dawno temu, a nawet wcześniej, kiedy żyli wojownicypoleca90%
Politologia

Zestaw pytań i odpowiedzi na egzamin z Nauki o Polityce

Zestaw pytań i odpowiedzi na egzamin z Nauki o Polityce (zobacz załącznik