profil

Teksty 26
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Człowiek współczesny

poleca34%
Słownik motywów literackich

Everymani literatury naszych czasów

Imię średniowiecznego bohatera stało się dziś uniwersalnym terminem literackim, odnoszącym się do literatury współczesnej. W wielu utworach XX wieku pojawiają się bowiem postaci pozbawione indywidualnych cech, tożsamości, a nawet imienia, postaci bardzo przeciętne i trudne do scharakteryzowania, niewyróżniające się niczym szczególnym. Ich los staje się niekiedy parabolą losów każdego z nas czy odbiciem kondycji człowieka współczesnego.poleca85%
Socjologia

Antropologia-opracowanie pojęć

FUNKCJONALIZM B. MALINOWSKIEGO Orientacja teoretyczna i metodologiczna w antropologii kulturowej rozwinięta przez B. Malinowskiego. Kultura wg. Niego tworzy integralną całość złożoną z oddziałujących na siebie instytucji, poznawanych przez...poleca85%
Język polski

Niewolnik namiętności czy aktor na scenie świata, ambitny, pyszny czy targany żądzami człowiek. Jaki naprawdę jest człowiek XX wieku? Odwołując się do znanych Ci tekstów literackich z minionych epok oraz własnych doświadczeń sporządź lite

Odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie kim jesteśmy i jacy jesteśmy jest bardzo trudno w obliczu przeogromnej złożoności ludzkich postaw i charakterów. Nieliczni próbowali ubrać w słowa indywidualności, jednak jednostki to były, o czym pamiętać...poleca85%
Pedagogika

Trendy rozwojowe w zachowaniu ludzi dorosłych

Andragogika Temat: Trendy rozwojowe w zachowaniu ludzi dorosłych. Literatura: „Wprowadzenie do andragogiki” – Tadeusz Wujek – cz. I; r.2; Olga Czerniawska „Trendy rozwojowe w zachowaniu ludzi dorosłych. Istota przemian występujących w...poleca85%
Historia

Antropogeneza

Driopitek (gr. drs lub dryós - drzewo, oraz pthekos - małpa) zol. Dryopithecus, datowany na 18-22 miliony lat temu kopalny rodzaj małpy człekokształtnej z okresu miocenu w epoce trzeciorzędu, występująca na obszarach Europy, południowej Azji oraz...poleca86%
Język polski

Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?

W swojej pracy postaram się udowodnić, że starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego. Ważne w tamtych czasach wartości to: bezinteresowna pomoc, odwaga, siła męstwo, honor, postępowanie według zasad moralnych, bycie szlachetną...poleca85%
Biologia

Czy wiem co jem?

CZY WIEM CO JEM? MLODZIEŻ I ZDROWA ŻYWNOŚĆ Od pewnego czasu człowiek współczesny coraz intensywniej szuka ochrony przed szkodliwym wpływem stworzonej przez siebie cywilizacji. Pragnie pozbyć się całego balastu zanieczyszczeń zagrażających jego...poleca85%
Język polski

Fascynacje czy poczucie obcości? Człowiek współczesny wobec dzieł literatury staropolskiej

Okres staropolski obejmuje trzy wielkie epoki historyczno - literackie: średniowiecze, renesans, barok. W każdej z nich ukształtował się odrębny pogląd na temat Boga, człowieka, życia i śmierci. W średniowiecznej literaturze dominowały trzy wzorce...poleca83%
Język polski

Problem komunikacji międzyludzkiej na podstawie "Ósmego dnia tygodnia" Marka Hłaski

Człowiek współczesny, a więc żyjący po drugiej wojnie światowej, zwykł funkcjonować w zatomizowanych wspólnotach, będących gwarantem anonimowości utożsamianej wręcz z bezkarnością. Rodzina, tradycyjnie zaspokajająca rozliczne potrzeby...poleca85%
Język polski

Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?

Starożytni grecy stworzyli ideał człowieka godny naśladowania, opisywali go w wielu swych utworach. Najstarszym z dzieł nakazujących taki wzorzec była ,,Iliada” Homera. Zostali w niej przedstawieni herosi o pięknych cechach charakteru...poleca85%
Język polski

Czego człowiek współczesny może nauczyć się od starożytności?

Podstawami wierzeń religijnych w starożytności była Biblia i wypierana oraz zastępowana stopniowo przez nią Mitologia. Próbowały one określić sens świata i życia ludzkiego, kształtowały poglądy na otaczający świat i wyjaśniały ludziom żyjącym w...poleca86%
Język polski

Czy dzisiejszy człowiek żyje świadomie?

Czy dzisiejszy człowiek żyje świadomie? Czy jest pewien, swojego postępowania, czy zdaje sobie sprawę z tego jak bardzo jest manipulowany? Czy jeżeli jest nieświadomym ma szansę to zmienić? Pewien psycholog napisał kiedyś, że „świadomy” oznacza...poleca87%
Język polski

Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?

Starożytne ideały przetrwały i są często nadal aktualne, co czyni epokę starożytności doskonałą i niepowtarzalną. Dla mnie jak i dla innego współczesnego odbiorcy starożytne ideały są cenne, co zamierzam udowodnić w tym wypracowaniu....poleca85%
Biologia

Antropogeneza

Antropogeneza (z języka greckiego anthropos - człowiek, genesis - początek) - filogeneza człowieka, historia rodowa człowieka i człowiekowatych; całokształt procesów ewolucyjnych, które doprowadziły drogą stopniowych zmian struktury genetycznej...poleca86%
Język polski

Człowiek współczesny zdobywca czy zagubiona istota???

Ogólnie człowiek jest istotą rozumną,gdzie jego losem jest upadek,a celem- połączenie z bóstwem. W szczegółach natomiast panowała rozbieżność poglądów, nie tylko między Grekami a chrześcijanami, lecz też wśród samych Greków i samych chrześcijan....poleca85%
Język polski

Warto poznać dorobek naszych przodków

Na początku XXI wieku, w dobie niezwykle szybkiego rozwoju techniki, poznawanie dorobku naszych przodków wydaje się oczywiste. Człowiek współczesny o ileż byłby uboższy, gdyby nie znał wspaniałych wynalazków i zdobyczy, np. starożytnych...poleca85%
Język polski

Fascynacja czy poczucie obcości? Człowiek współczesny.

Polacy na przestrzeni dziejów zawsze i w każdych okolicznościach przywiązywali ogromne znaczenie do historii. Była ona dla nas niczym matka-opiekunka, u której szukaliśmy pokrzepienia w chwilach trwogi, rzadziej mądrości w momentach przełomowych...poleca85%
Biologia

Człowiek współczesny

Człowiek współczesny(Homo sapiens) To rodzaj i gatunek, do którego należą wszyscy współcześni ludzie (Homo sapiens sapiens) i z którym identyfikuje się skamieniałe szczątki ludzkie sprzed ok. 400 tys. lat. Homo sapiens spośród innych zwierząt i...poleca85%
Język polski

Tragizm bohaterow Mickiewicza, Żeromskiego i człowieka współczesnego.

Nasze życie to ciągłe podejmowanie decyzji. Niektóre są mniej, inne bardziej ważne, ale to właśnie trafność podjęcia właściwego wyboru decyduje o potoczeniu się dalszych wydarzeń. Sytuacja tragiczna ma miejsce wówczas, gdy człowiek stoi przed...poleca85%
Język polski

Człowiek współczesny wobec ideałów średniowiecza

Od okresu średniowiecza minęło już ok. V wieków i świat tamtego czasu zmienił się w dużym stopniu. Najbardziej jednak zmienili się ludzie, ich poglądy, problemy i, co najbardziej różni nas od tamtej epoki, podejście do życia. Odzwierciedlenia...poleca85%
Biologia

Czlowiek-trzeci szympans

Badania naukowe i odkrycia w dziedzinie genetyki, na przestrzeni ostatnich 30 lat znacznie poszerzyły zakres naszego zrozumienia procesów ewolucyjnych i naszego pokrewieństwa z innymi istotami żywymi. W sferze filozofii i ideologii genetyka...poleca85%
Język polski

Czy człowiek współczesny też potrzebuje mitów?

Mity pomagają nam odpowiedzieć na 3 podstawowe pytania: skąd pochodzimy? Dokąd zmierzamy? I Kim jesteśmy? Termin mit ma różne znaczenia. Słowo to pochodzi z języka greckiego i nazywa opowieści wyrażające wierzenia religijne oraz światopogląd....poleca85%
Język polski

Człowiek współczesny - wolny czy zdeterminowany?

„Bo wykonać mi trzeba dzieło wielkie , pilne , Bo z tych kruszców dla siebie serce wykuć muszę ...” ( Leopold Staff „Kowal” ) Czy sami decydujemy o własnym życiu , jesteśmy...poleca80%
Biologia

Antropogeneza (pochodzenie, ewolucja człowieka).

Pochodzenie człowieka jest zagadnieniem, które od dawna nurtowało umysły ludzkie. Na ten temat snuto różne domysły, które były częścią legend i wierzeń religijnych. Jeden z takich mitów, zawarty w biblii, był przez wieki podstawą obowiązującego...poleca84%
Język polski

Kondycja człowieka współczesnego

Komentarz: Można położyć nacisk na swoistość, wyjątkowość i niezwykłość problemów człowieka współczesnego lub – odwrotnie – uniwersalność. Pierwsza opcja jest lepsza – więcej materiału oraz możliwości sproblematyzowania zagadnienia. Kondycja...poleca84%
Język polski

Czym jest piękno świata dla ciebie - współczesnego, młodego człowieka?

Czym jest piękno świata dla ciebie – współczesnego młodego człowieka? Czy jesteś uwiedziony przez Boga? Najczęściej pojęcie piękna ujmowane jest jako podstawowa kategoria estetyczna. Zawiera takie cechy jak proporcja kształtów, harmonia...