profil

Człowiek współczesny

poleca 85% 320 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Człowiek współczesny(Homo sapiens)

To rodzaj i gatunek, do którego należą wszyscy współcześni ludzie (Homo sapiens sapiens) i z którym identyfikuje się skamieniałe szczątki ludzkie sprzed ok. 400 tys. lat. Homo sapiens spośród innych zwierząt i wcześniejszych przedstawicieli gatunku ludzkiego jest wyróżniany na podstawie cech fizycznych i zachowań, jak np.: dwónożna postawa i chód, przeciętna pojemność mózgoczaszki ok. 1350 cm3, wysokie czoło, małe zęby i żuchwa, wyodrębniona broda, wytwórczość i użytkowanie narzędzi, zdolność do wykorzystywania symboli (język i pismo). Niektóre z tych cech posiadał już bezpośredni przodek człowieka współczesnego Homo erectus, lecz generalnie odnoszą się one tylko do Homo sapiens.

Podoba się? Tak Nie