profil

Wszystkie uczelnie i kursy

Management in English

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
województwo małopolskie

Upon completion, graduates receive: - "BA in Business Administration" with specialisation in International Business, from National-Louis University, USA; - "Licencjat in Management", (Licencjat z Zarzadzania) from WSB-NLU, Poland; Thinking about...


Zarządzanie

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
województwo małopolskie

Program studiów , obejmujący łącznie od 2000 do 2500 godzin zawiera, obok zasadniczego bloku przedmiotów kierunkowych, przedmioty z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, rozbudowany zestaw przedmiotów ilościowych i informatycznych oraz...


Zarządzanie

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
województwo małopolskie

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku Zarządzanie oparte są o standardy określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zostały poszerzone o ofertę kursów specjalnościowych. Program obejmuje 1200 godzin zajęć dydaktycznych w...


Zarządzanie

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
województwo małopolskie

Studia II stopnia (magisterskie) oparte są o standardy określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zostały poszerzone o szeroką ofertę kursów specjalnościowych. Studia trwają 4 semestry, a program obejmuje ponad 900 godzin...


Zarządzanie

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
województwo małopolskie

Studia II stopnia (magisterskie) oparte są o standardy określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Cztero - semestralny program studiów poszerzony o ofertę kursów specjalnościowych, obejmuje 645 godzin dydaktycznych. W ramach...


Management in English

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
województwo małopolskie

Welcome to the double-degree Masters!! Welcome to the Masters in Global Business Management programme taught in English. You will stay with us for an intense 4 semesters, during which you complete over 25 different subjects from all major...