profil

Zarządzanie

Szczegóły kursu

Tematyka:Marketing/Zarządzanie

Tryb: Niestacjonarne (zaoczne)

Rodzaj:Studia I stopnia

Opis zajęć

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku Zarządzanie oparte są o standardy określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zostały poszerzone o ofertę kursów specjalnościowych. Program obejmuje 1200 godzin zajęć dydaktycznych w tym 120 godzin języka obcego i ponad 90 godzin zajęć informatycznych.
Zaletą programu jest nastawienie na nauczanie poprzez praktykę. Podczas zajęć zarówno z przedmiotów ogólnych jak i specjalnościowych, studenci analizują studia przypadków (case studies) dotyczące konkretnych przykładów z zakresu zarządzania.
Studia trwają 3 lata, zjazdy organizowane są co dwa tygodnie (sobota - niedziela) w okresie od października do lipca. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów II stopnia. Studenci mają możliwość indywidualnego kształtowania ścieżki edukacyjnej. Po zrealizowaniu programu pierwszych dwóch semestrów dokonują wyboru specjalności, która składa się z pięciu przedmiotów 30 godzinnych, prowadzonych w formie wykładów i ćwiczeń. Dodatkowo, w ramach przedmiotów do wyboru, studenci realizują cztery kursy prowadzone na internetowej platformie edukacyjnej Edu2.
Warunki ukończenia studiów i uzyskania dyplomu licencjata
Student uzyskuje dyplom ukończenia studiów I stopnia pod warunkiem zaliczenia wszystkich przedmiotów (w tym 120 godzin języka obcego) zgodnie z obowiązującym programem studiów oraz uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu końcowego lub pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.

Program studiów:
Studenci dokonują wyboru specjalności pod koniec drugiego semestru. Oferta specjalności przygotowywana jest oddzielnie dla każdej nowej edycji studiów. Uruchomienie specjalności uzależnione jest od liczby kandydatów, szczegółowe zasady określa coroczne zarządzenie Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania
Specjalności proponowane w roku akademickim 2009/2010:
-Bankowość i doradztwo finansowe
-Podstawy zarządzania innowacyjnością
-Zarządzanie kosztami i efektywnością w działalności gospodarczej – CIMA 1
-Zarządzanie marketingiem
-Zarządzanie projektami
-Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

  • Czas trwania: 3 lata
  • Data rozpoczęcia: 2015-02-01 00:00:00
Kontakt

Informacje: Biuro Promocji i Informacji, Wyższa Szkoła Biznesu -
33-300 Nowy Sącz

+48 018 449 91 02, -103, -104
+48 018 449 91 21

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW