profil

As if / as though – jak gdyby

poleca 75% 12 głosów

Zwrot ten funkcjonuje tylko w odniesieniu do czasów teraźniejszego i przeszłego.

Zdanie w czasie Konstrukcja Przykłady
teraźniejszym as if / as though + Past Simple She behaves as if she was a film star. (Zachowuje się, jakby była gwiazdą filmową.)
He speaks Spanish as though he was a Spaniard. (Mówi po hiszpańsku, jakby był Hiszpanem.)
przeszłym as if / as though + Past Perfect He describes Paris as if he had been there. (Opisuje Paryż, jakby tam był.)
She talks to me as though we had met before .(Rozmawia ze mną, jakbyśmy poznały się już wcześniej.)
Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty: